DET LOKALE MUSIKKRÅDET – ET REDSKAP FOR ØKT INNFLYTELSE OG BEDRE AKTIVITETER

Velkommen til de lokale musikkrådenes nettside. Dette er Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds nettside for lokale musikkråd.

Her finner du informasjon om hva et lokalt musikkråd er, om de lokale musikkrådenes oppgaver og hvilke funksjoner de lokale musikkrådene har og kan ha. Som tillitsvalgt i et lokalt musikkråd vil du også finne gode ressurser til eget arbeid, tips og råd fra andre, og diverse informasjon som kan være nyttig i ditt styreverv.

Dersom du er nyvalgt i det lokale musikkrådets styre anbefaler vi deg å lete litt rundt på dette nettstedet, og også på nettstedene til Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og fylkesmusikkrådene, samt nettsidene til medlemsorganisasjonene i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund (se klikkbare faner øverst).

Send oss gjerne en e-post med tips og råd om innhold du savner på disse sidene.

Kortinfo nr. 15

En ny kortinfo er nå tilgjengelig her på de lokale musikkrådenes nettside, nr 15 - "Samarbeidsavtaler med kommunen og kulturskolen". Viktig veiledning presenteres i kortinfoen, mens mønsteravtalene er lagt ut som vedlegg. Vedleggene ligger i Word, for nedlastning og lokal tilpasning.

Ny kortinfo: Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund

Kortinfo for lokale musikkråd» er en serie små foldere med oversiktlig informasjon samlet på maks fire sider. I nr 10 kan du lese om Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds organisering, mest sentrale oppgaver og viktigste innsatsområder. Du finner også omtale av våre støtteordninger, og dessuten bl a oversikt over medlemsorganisasjoner og regionledd.


Oppsummering fra lokMR konferanse 2017: Det offentlige som ressurs for det frivillige - Det frivillige som resssurs for det offetlige

Årets konferanse for lokale musikkråd ble arrangert helga 15. - 17. september på Hurdalsjøen hotell og konferansesenter.
Dialog og muligheter - ønsker og forventninger – nytte og behov..,


Aldri med lua i hånda

Som barn fikk Eva Tovsrud Knutsen beskjed av faren om at hun aldri må stå med lua i hånda. Dette har blitt en slags leveregel for lederen av Kongsberg musikkråd, og trolig vært avgjørende for at Norges eldste industriby nå har et av landets fineste kulturhus.