DET LOKALE MUSIKKRÅDET - ET REDSKAP FOR ØKT INNFLYTELSE OG BEDRE AKTIVITETER

Velkommen til de lokale musikkrådenes nettside. Dette er Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds nettside for lokale musikkråd.

Her finner du informasjon om hva et lokalt musikkråd er, om de lokale musikkrådenes oppgaver og hvilke funksjoner de lokale musikkrådene har og kan ha. Som tillitsvalgt i et lokalt musikkråd vil du også finne gode ressurser til eget arbeid, tips og råd fra andre, og diverse informasjon som kan være nyttig i ditt styreverv.

Dersom du er nyvalgt i det lokale musikkrådets styre anbefaler vi deg å lete litt rundt på dette nettstedet, og også på nettstedene til Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og fylkesmusikkrådene, samt nettsidene til medlemsorganisasjonene i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund (se klikkbare faner øverst).

Send oss gjerne en e-post med tips og råd om innhold du savner på disse sidene.

Landskonferanse 2016: Det lokale musikkrådet og forholdet til kommunen

Årets konferanse for lokale musikkråd, kulturråd, kulturnettverk mm blir arrangert helga 23. - 25. september på Hurdalsjøen hotell og konferansesenter.