KOMP-tildeling for 2015 er klar

Skrevet av Jon G. Olsen

Storband, folkemusikklag, band og organisasjoner over hele landet har gjennom KOMP fått støtte til seminarer og kurs i 2015. Det kom inn 155 søknader, og 102 av disse ble tildelt støtte. Fordelingsutvalget hadde kr 1.564.000 til disposisjon.

- Prosjekter for barn og unge ble som vanlig gitt høy prioritet, og det ble gitt flere tildelinger til bandkurs for jenter, sier fordelingsutvalgets leder Tonje Johansson.

Årets største tildelinger gikk til de store kursene med nasjonalt nedslagsfelt. Sommerkursene.no (nasjonalt jazzkurs), Strunkeveko (folkemusikkurs), Mokurset (folkemusikkurs) og LOUD! - bandleir for jenter fikk hver kr 60.000. Det ble gitt tildelinger til prosjekter i alle landets fylker.

- KOMP bidrar til viktig kvalitetsheving blant både barn, unge og voksne innen alle de rytmiske sjangrene og over hele landet. Støttemottakernes rapporter etter gjennomført prosjekt synliggjør mange gode, kvalitetshevende og musikkutviklende aktiviteter. Vi skulle derfor gjerne ha sett at rammen for ordningen ble økt betydelig for å imøtekomme den voksende aktiviteten rundt om i landet, sier Johansson.

Tildelingene i Akershus ble som følger:

Follo Big Band - Instruktørkostnader vår- og høstseminar, kr 12 000
Back in Business - Kveldskurs i komplett sangteknikk, kr 4 000
Vollen Big Band - Instruktørkostnader storbandseminar, kr 12 000
Ett Fett Storband - Buddy Rich-seminar, instruktørhonora, kr 8 000
Asker Jazzklubb - Instruktørhonorar, kr 6 000
Skedsmo viseklubb - Instruktørhonorar låtskriververksted, kr 8 000
Østnorsk jazzsenter - Akershus ungdomsjazzorkester, samlinger, kr 15 000
SAFFA - Sørmarkakurset, instrumentinstruktører, kr 25 000

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Akershus musikkråd
Telefon: 63 81 53 65
E-post: akershus@musikk.no

Trondheimsveien 50E
2007 Kjeller

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART