Fem søkere i Akershus fikk KOMP-tilskudd i 2017

08.03.2017 15:33 Skrevet av Jon G. Olsen

Fem av søkerne fra Akershus fikk KOMP-tilskudd i år. Tilskuddene varierte fra 8.000,- til 30.000,-. Mest penger fikk SAFFA til Sørmarkakurset i folkemusikk. Vollen Big Band (bildet) fikk også tilskudd, kr 12.000 til et helgeseminar.

Bandleirer og -seminarer, storband, folkemusikklag og organisasjoner over hele landet har gjennom KOMP fått støtte til kurs i 2017. Det kom inn 161 søknader, og 97 av disse ble tildelt støtte. Fordelingsutvalget hadde kr 1,6 millioner til disposisjon.

- Prosjekter for barn og unge ble som vanlig gitt høy prioritet, sier fordelingsutvalgets leder Gro Marie Svidal.  De mest nyskapende tildelingene gikk til kurs i bygging av modulærsynth, kurs i EDM og lyddesign, og produsentkurs for jenter. Det er alltid gøy og spennende å få inn søknader som skiller seg fra mengden!


Tildelingene i Akershus

SAFFA har de seinere årene forholdsvis ofte fått tilskudd til sine Sørmarkakurs som hodles tidlig i januar. Dette er årets viktigste kurs for folkemusikk og folkedans i Akershus, og tildelingen gjr det muilg å holde ekstra høy kvalitet på instruktørene til de mange kursene den helgen, sier leder i SAFFA Nils Seland i en kommentar.

Ullensaker kommune fikk kr 8.000,- for å leie inn ekstra lærere til sitt låtskrivekurs, mens "Follofelene" fikk 15.000,- i tilskudd til honorarer og kostnader til eksterne instrumentalistinstruktører til sine kurs. Kråkstad Jazz fikk kr 10.000,- til seminarkostnader og instruktørhonorar til kurs med "Elektronisk musikk og akustiske instrumenter" - og som nevnt fikk Vollen Big Band kr 12.000,,- i til skudd til sitt seminar. Det er mange år siden jazz-sektoren i Akershus har fått så lite tilskudd - f.eks. fik jazzen kr 53.000,- for bare to år siden.

- I år ser vi en økning i antall søknader, og det er liten tvil om at KOMP bidrar til kompetanseheving innen det rytmiske feltet over hele landet. Rapportene viser mange kreative og morsomme prosjekter av høy kvalitet. Vi ser gjerne at rammen for ordningen blir økt betydelig for å imøtekomme den voksende aktiviteten rundt om i landet.»  sier leder av fordelingsutvalget, Gro Marie Svidal i en avslutningskommentar.

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Akershus musikkråd
Telefon: 63 81 53 65
E-post: akershus@musikk.no

Trondheimsveien 50E
2007 Kjeller

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART