koret bør flytte | Prosjekter | Akershus musikkråd

Musikkrommet på Gjellerås skole -
koret bør flytte

Musikkrommet passer for band, ikke kor.
Foto: Roy Botten

KorIlle som øver på musikkrommet på Gjellerås skole bør snarest se seg om etter et annet øverom.Nesten alt er galt med musikkrommet på Gjellerås skole - når det brukes til kor. Derimot er det meget bra for band-øving. Kor, som er lydsvakt og synger rent akustisk - og band, som spiller fullt forsterket - har så forskjellige behov at det som passer for det ene automatisk absolutt ikke passer for det andre. Og musikkrommet på Gjellerås skole er et meget godt bandrom. God størrelse for band, kort etterklangtid på ca 0,5 sekunder, fin og flat etterklangkurve. Dette er bra for band.

Samtidig er det tilnærmet helt ugunstig for kor: Altfor lite rom (kravet er nesten 4 ganger så stort rom!), altfor lav tahøyde (kor trenger dobbelt så stor takhøyde), og det verste: En etterklangtid på 0,5 sekunder som er under halvprten av hva det burde være. Rommet er et meget godt eksempel på at det som passer for noe er helt uegnet til noe annet. På samme måte som en ishøcheyhall er flott for ishockey men ubrukelig til volleyball.

Koret bør snarest se seg om etter et annet øvelokale.

Jon G. Olsen - admin