fint for kor | Prosjekter | Akershus musikkråd

Nannestad kommunehus -
fint for kor

Storsalen i Nannestad kommunehus er godt egnet til kor, kanskje i største laget til øving men godt egnet til konserrter for kor.Storsalen i Nannestad kommunehus er godt egnet for kor. Målekurven viser at rommet plasserer seg så og si midt i det gunstige området for kor akustisk sett. Dette er bra, og lokalet er trolig ett av de beste lokalene for korsang i fylket.

Skal man være mer kritisk er ikke etterklangkurven helt jevn, det er ønskelig med noe mer etterklang i bassområdet for å få varmere lyd, og det er også noe kort etterklang i lys diskant, som bl.a. medfører at rommet mister litt av spensten i f.eks. "s"-lydene, og lyse overtoner.

For mindre kor kan rommet være i største laget, spesielt til øvelser. Rommet har en størrelse på ca 2.500 m3. Dette er meget bra til konsertbruk, lyden får god plass og mursteinsveggene gir god spredning av lyden - dette er akustisk sett et godt rom å være i. Bakgrunnsstøyen er også ganske lav (30 dBA), noe som også bidrar til det gode inntrykket rommet gir.

Til øvingsformål bør koret prøve ut forskjellige plasseringer i rommet, slik at sangerne får passe hjelp av veggrefleksjoner og ikke føler seg altfor alene, noe som kan være effekten av å øve midt i rommet.

MEN, og det er et STORT MEN i dette rommet. Scenen er meget problematisk. De brede inndekningen på siden gjør at effektiv plass på scenen blir veldig liten. Mye av lyden blir igjen på scenen og skaper ti dels meget vanskelige forhold for utøverne. TENK OM disse kunne vært fjernet, da hadde vi sett et meget godt musikklokale. DET ønsker vi oss!

Jon G. Olsen - admin