brukbart for kor | Prosjekter | Akershus musikkråd

Solheimstua i Gjerdrum kulturhus -
brukbart for kor

Solheimstua, Gjerdrum kulturhus - litt lite for kor
Foto: Roy Botten

Solheimstua er i utgangspunktet for lite for kor, men har bra etterklangtid.Kravet fra Norsk musikkråd for kor-øverom er 700 m3. Med sn størrelse på 442 m3 er Solheimstua for liten, det blir ikke nok plass til lyden for å gi gode øvingsforhold. det sterkt skrånende taket er også en utfordring. Etterklangtiden på 1,6 sekunder passer bra for kor, men det er problemer med bakgrunstøyen - spesielt pga svak lydisolasjon både mot bussholdeplassen utenfor og de øvrige rom i huset.

Små vokalgrupper og små kor kan trives og ha gode øveforhold i rommet, men bør prøve seg fram hvor det er best å stå/sitte under øvingen. Det er forholdsvis stor forskjell på å være i den laveste og høyeste del av rommet, takhøyden varierer mellom 3,2 og 6,9 meter.

Jon G. Olsen - admin