FFUK

01.03.2017 11:18 Skrevet av

Til støtte av prosjekter, reiser, videreutdanning og til innspillinger av musikk.

Fondets midler er øremerket de utøvende kunstnere som deltar i prosjektet. Fondsloven definerer musikere, sangere, skuespillere, dansere, sceneinstruktører, dirigenter og andre som gjennom sin kunst framfører åndsverk som utøvende kunstnere.

Støtten gis etter søknad fra den utøvende selv, arrangør, produsent eller andre. Det er Fondets styre som avgjør hvem som skal få støtte. Midlene går i hovedsak til freelancevirksomhet og til frie grupper. Skapende kunstnere som komponister, forfattere, koreografer o.a. kan ikke søke personlig støtte eller stipend i Fondet.

Fondets støtteordninger
Innspilling av fonogram // Prosjektstøtte // Reisestøtte // Kurs-/seminarvirksomhet // Stipend for videreutdanning

Innspillinger
Det kan søkes støtte til innspillinger som foretas her i landet, og hvor det hovedsakelig deltar musikere som bor og jobber her i landet. Søker man flere instanser om støtte skal dette oppgis i søknaden. Fondet fullfinansierer ikke en innspilling, og gir kun støtte til prosjekter som er sikret å komme i handelen. Det gis ikke støtte til innspilling av singel, EP eller demo. Det gis heller ikke støtte til innspillinger som er i gang eller gjennomført. Det benyttes eget søknadsskjema.

Prosjektstøtte
Prosjektstøtte er delt opp i musikk, dans, teater og musikkteater. Det kan søkes støtte til konserter, turnéer, produksjon av forestillinger, visning av forestillinger m.m. Fondet gir ikke støtte til kjøp av instrumenter og utstyr. Det søkes i brevs form eller på skjema. Det gis ikke støtte til prosjekter som er i gang eller gjennomført.

Reisestøtte
Til kortvarige reiser med kunstfaglig innhold kan det søkes reisestøtte. Det bevilges inntil kr 6.000,- pr. person. Det søkes i brevs form eller på skjema.

Kurs-/seminarvirksomhet
Det kan søkes støtte til kurs-/seminarvirksomhet som retter seg mot profesjonelle utøvere. Det søkes i brevs form eller på skjema.

Stipend
Én gang hvert år deler fondet ut reise- og videreutdanningsstipend. Stipendet kan søkes til lengre opphold i utlandet, hvor man for eksempel skal gå kurs, skoler eller ta privattimer for å videreutvikle seg som utøvende kunstner. For å komme i betraktning må man ha en profesjonell karriere å vise til.

Gå til www.ffuk.no for mer informasjon og søknadsskjema

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Akershus musikkråd
Telefon: 63 81 53 65
E-post: akershus@musikk.no

Trondheimsveien 50E
2007 Kjeller

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART