Et løft for folkemusikken i Akershus

23.10.2017 16:00 Skrevet av Marit Jordanger

Akershus fylkeskommune har i samarbeid med Akershus musikkråd opprettet en stilling som fagkonsulent for folkemusikk og folkedans i Akershus. Marianne Tomasgård er ansatt fra medio august, og hun ser frem til å revitalisere en gammel tradisjon i fylket.

Stillingen er forankret i Kulturplan for Akershus 2016–2023, der «innsamling, dokumentasjon og formidling av folkemusikken i Akershus» er et satsingsområde.

– Med å bidra til ansettelsen av en folkemusikkonsulent ønsker Akershus fylkeskommune å underbygge behovet for en tydeligere satsing på folkemusikk i fylket vårt – både med tanke på bevaring og formidling. Marianne Tomasgård har en sterk profil i så måte, og vi gleder oss til å se hva hun kan få til i samspill med andre regionale aktører, sier Tone Østerdal, leder for kulturseksjonen.

les hele artikkelen på fylkeskommunens side her

En melodisk skatt

Tomasgård er opptatt av å få akershusingene til å forstå at de har en uvurderlig skatt på hendene.

– Oppdraget jeg har fått handler om å øke kompetansen til den jevne akershusborger, fra politikere til skolelærere, kulturskoleansatte, komponister og arrangører. Dette dreier seg ikke bare om at noen skal lære seg en slått på en fele, det dreier seg om å ta i bruk en hel melodisk skatt! Det er trist at folkemusikken ikke brukes mer, men jeg tror det henger sammen med at mange her i Akershus knapt vet at det finnes folkemusikk herfra. At det finnes en drøss med flotte, gamle melodier herfra har vært svært underkommunisert.

Bildet fra «Huldrevisa» kan brukes som en metafor for situasjonen med folkemusikken i Akershus, mener Marianne Tomasgård: Et sovende folk må vekkes, slik at de ser hvilken melodiskatt som ligger og tålmodig venter på å bli brakt til live igjen. Kilde: Anders Heyerdahl sine nedtegnelser fra Aurskog, 1853.

– Hva betyr det for Akershus at du nå får mulighet til å jobbe med folkemusikken i en fast stilling?

– Det aller beste er om den gjengse akershusing får kunnskap om folkemusikktradisjonen og blir nysgjerrig på den selv, eller at det å ha kunnskap om folkemusikken blir en naturlig del av å bo i fylket. Vi må i alle fall sørge for at folk i Akershus får vite at det nå fins et kompetansekontor på folkemusikk og folkedans på Kjeller, sier en engasjert Tomasgård.

– Jeg har veldig mange ideer om hvordan vi skal arbeide, det ligger et uendelig potensial i folkemusikken generelt, og den lokale spesielt. Men i denne fasen må vi først og fremst lage gode systemer og strukturer. Vi jobber nå med en handlingsplan hvor vi definerer hva vi ønsker å gjøre med én gang, hva vi ønsker å få til i en mellomfase, og hva som er tyngre, mer langsiktige satsinger.

Stående applaus i arkivnettverket

Akershus musikkråd har tidligere samlet inn folkemusikk i fylket, både uavhengig og i samarbeid med Samarbeidsorganet for folkemusikk og folkedans i Akershus (SAFFA). Dette materialet ligger tilgjengelig på Dokumentasjonssenteret for musikk i Akershus. Da Marianne Tomasgård i 2011 oppdaget hvor mye ukjent folkemusikkmateriale det fantes i fylket, tentes en gnist.

– «Kjære vene, for en skatt! Dette går da ikke an å holde hemmelig lenger, dette må jo flere bli kjent med!», tenkte jeg. Jeg reagerte med en blanding av kampånd og gledelig overraskelse. Min umiddelbare tanke var allerede da: «La meg få lov til å jobbe med dette!»

Tomasgård tror at mange lar seg inspirere av Akershus, som nå har fått et gjennombrudd på folkemusikkfeltet.

– I det nasjonale arkivnettverket var det stående applaus da jeg leste avsnittet om folkemusikk fra utkastet til kulturplanen! Resten av folkemusikknorge ser til Akershus med beundring, tror jeg, for det blir ofte mye prat og lite action, men nå er vi virkelig i gang her.

Med folkemusikken i arvematerialet

Marianne Tomasgård er født på Nannestad, inn i et hjem av musikk. Far Ellev var musiker, førsterektor på musikkskolen og musikklærer på ungdomsskolen. Han var en del av musikklivet i Akershus på 70- og 80-tallet, og var også en av pådriverne for SAFFA. Ellev Tomasgård var flasket opp med vestlandsmusikk, og drev også Nannestad Spelemannslag i mange år.

les hele artikkelen på fylkeskommunens side her

Tips en venn om denne
Kontakt oss

Folkemusikk i Akershus
Marianne Tomasgård
Telefon: 6381 5365 / 9095 2434
E-post: marianne.tomasgard@musikk.no


Akershus musikkråd
Trondheimsveien 50E
2007 Kjeller