Kontaktperson , leder Lars R Jakobsen ,larsrjakobsen@yahoo.no