Music Export Norway

01.03.2017 11:18 Skrevet av bandORG

Ordningen skal fremme eksport av norsk musikk, spesielt til enkeltprosjekter.

Music Export Norway vil innvilge midler til inntil to eksportprosjekter per kalenderår, fortrinnsvis vår og høst. Hvert prosjekt kan motta inntil kr. 300.000 per år i inntil tre år. Samlet verdi per prosjekt kan være inntil kr. 900.000.Hvem kan søke?

Eksportprogrammet tildeles en aktør som faller inn under Music Export Norways operasjonsområde. Eksempler på dette kan være:

- Plateselskap
- Management
- Opphavere
- Musikkforlag
- Musikere
- Sangere
- Produsenter
- Dirigenter
- Produksjonsselskap, med flere

Aktøren skal kunne kategoriseres som en eksportklar aktør. Med eksportklar menes en aktør som har et godt etablert apparat rundt seg, og som har en økende interesse fra et relevant territorium, enten fra media eller bransjen selv.

 

Gå til Music Export Norways nettsider for å lese kritieriene og finne ut om du kan søke: http://www.musicexportnorway.no/om-eksportprogrammet.4790995-149133.html

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Akershus musikkråd
Telefon: 63 81 53 65
E-post: akershus@musikk.no

Trondheimsveien 50E
2007 Kjeller

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART