Musikerstøtte

01.03.2017 11:18 Skrevet av bandORG

Støtte til konserter og turnéer i inn- og utland, særlig innen pop og rock.

Ordningen har som formål å stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon og å styrke rammevilkårene for profesjonelle musikere, særlig innen pop og rock.

Tilskuddsordning for musikere innen det rytmiske musikkfeltet

 

Målgruppe
Målgruppen er profesjonelle utøvere, band og artister som allerede har markert seg regionalt, nasjonalt eller internasjonalt innen pop, rock, jazz, folkemusikk og verdensmusikk samt alle undersjangere, blues og visesang.  Også støtteapparat og management kan søke om tilskudd på vegne av utøverne. Tiltak som kan styrke talentutvikling innen pop og rock kan også søke.

 

Hva kan man søke støtte til?
Det kan søkes om støtte til ulike konsertproduksjoner og turnévirksomhet innenlands og utenlands. Det kan søkes om flerårig tilskudd.

 

Det gis ikke støtte til:

 

Tildelingskriterier
I vurderingen vektlegges utøvere med et personlig uttrykk innen sin sjanger, og utøvere som står foran en kunstnerisk og markedsmessig utvikling. Kulturrådet vil legge vekt på utøvernes utvikling, kontinuitet og virksomhetsnivå, og at utøverne og de ulike rytmiske sjangrene har ulike måter å skape og utøve musikk på.

 

Søknadsfrister og behandlingstid
Søknader til ordningen kan sendes inn gjennom hele året. Søkerne oppfordres til å sende inn søknader i god tid før prosjektet eller virksomheten skal gjennomføres. Søknadene behandles fortløpende gjennom året, men det må beregnes opp til tre måneders saksbehandlingstid. I saker hvor spesielle forhold begrunner en hastebehandling, kan det søkes om en hastebehandling av søknaden.

 

Krav til søknaden
Søknaden skal være skriftlig, ikke sammenstiftet og inneholde følgende opplysninger:

 

http://www.kulturrad.no/fagomrader/musikk/musikerstotte/

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Akershus musikkråd
Telefon: 63 81 53 65
E-post: akershus@musikk.no

Trondheimsveien 50E
2007 Kjeller

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART