Om Nordre Follo musikkråd

Nordre Follo musikkråd (tidligere Ski musikkråd) jobber for kulturlivet i både Ski og Oppegård før vi skal bli en felles kommune; Nordre Follo. På årsmøtet 12/2-18 ble navneendringen vedtatt.

Følg oss gjerne:

  • Facebook; Nordre Follo Musikkråd.
  • Instagram; nordrefollomusikkraad

Nordre Follo musikkråd er lokalleddet av de nasjonale musikkorganisasjonenes studieforbund, og skal arbeide for at hvert enkelt medlem og deltaker har det bra, ved å:

  • Bidra til å gi alle god adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter som hjelper hver enkelt når det gjelder å orientere seg i samfunnet, i forbindelse med personlige utvikling, og for å bedre grunnlaget for selvstendig innsats og samarbeid med andre i yrke og samfunnsliv.
  • Oppfordre til aktiv deltakelse i musikk gjennom læring, lytting og formidling.
  • Samarbeide med andre typer organisasjoner, institusjoner og kommunale myndigheter som forvalter og organiserer opplæring og utdanning i musikk.
  • Tilrettelegge, samordne og utvikle opplærings-, studie- og formidlingsarbeid i musikk.