Kontaktinfo og styret

Nordre Follo musikkråd
Nettsted: www.musikk.no/nordrefollo
Adresse: Pb 375, 1401 Ski
E-post: nordrefollo@musikk.no

Leder: Lars Christian Nordby