Nyheter  Fredag 8. mars 2019

Akustikksamling på Lillestrøm

11. og 12. mars samles akustikkmålere fra hele landet i Lillestrøm. I to hele dager skal de gå gjennom prosedyrer, mikrofonplassering, rapportskriving og utveksle erfaringer fra de to siste års målinger over hele landet.

Kultursalen på Råholt ungdomsskole, Eidsvoll

Det er 13 fylkesmusikkråd, fra Agder i sør til Troms i nord, som gjennomfører målinger av akustikk i musikklokaler. Til nå er det målt i over 700 lokaler, og samlingen med målerapporter og dokumentasjon er helt unik i internasjonal sammenheng. Samlingen på Lillestrøm er faglig spennende og erfaringsutvekslingen svært viktig i musikkrådenes arbeid for bedre musikklokaler.

Musikklivet bruker over 10.000 lokaler hver uke, 85% er ikke egnet til musikk

Målingene viser at de lokalene som tilbys det lokale musikklivet stort sett ikke er egnet til musikk, særlig er øverommene lite egnet. -Dette er gjennomgående for såvel kor, korps, band og andre musikkaktiviteter, sier daglig leder Jon G. Olsen i Akershus musikkråd. Han har arbeidet i flere 10-år med akustikk i musikklokaler og sier videre at det heldigvis går framover.

Regjeringens nye kulturmelding har fokus på egnede kulturlokaler, og frivillighetsmeldingen som ble lagt fram rett før jul har et eget hovedkapittel om "Nok og egnede lokaler for frivilligheten". Dette er positivt, og mange kommuner og fylkeskommuner er nå situasjonen bevisst og prøver å gjøre noe med dette.

Norsk standard et viktig vendepunkt

Den norske standarden for musikklokaler NS 8178 "Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikutøvelse" som kom i 2014 ble et viktig vendepunkt. Standarden var den første i sitt slag i verden, og har fått stor internasjonal oppmerksomhet. Så stor oppmerksomhet at det nå er under utabeidelse en internasjoal ISO-standard for akustikk i musikkøverom. Arbeidet ledes av Jon G. Olsen fra Akershus musikkråd, som håper at dette ytterligere vil bidra til bedre musikklokaler - i første rekke for norske musikanter og sangere, men også for de over 50 millioer europeiske korsangere som hver uke går til sine øvingslokaler - og til sangere og musikanter over hele verden.