Nyheter  Torsdag 1. juni 2017

Endelig - folkemusikkonsulent i Akershus !

Endelig får Akershus sin egen folkemusikkonsulent. Marianne Tomasgård starter i august opp arbeidet med å samle inn (mer), systematisere, spre og formidle folkemusikken og folkedansen fra Akershus - som en fast stilling i Akershus musikkråd. Stillingen er knyttet til Dokumentasjonssenteret for musikk i Akershus og skal bli en viktig faktor i kulturlivet i fylket framover.

Mariannetomasgard

Det er en mangeårig innsats for å ta skikkelig vare på denne delen av kulturarven vår som nå er på plass. Akershus fylkeskommune bidrar med en viktig del av finansieringen og Akershus musikkråd bidrar med kontor, nettverk og kompetanse i tillegg til at rådet også legger penger i potten for at stillingen kan komme på plass. Hovedoppgaven er å ivareta tradisjonsmusikken i Akershus, både arkivarbeid, utviklingsarbeid, konserter og formidling - og ikke minst samarbeide med andre organisasjonerr, utøvere, amatører og profesjonelle. Kort sagt være kontaktperson for folkemusikk og folkedans i Akershus på alle nivåer.

Marianne Tomasgård - fagperson, entusiast, musiker og mye mer

Marianne er har mange hatter som hun tar med seg i arbeidet på musikrådet. Hun er fagperson innen folkemusikk og folkedans, og har bl.a. master innen folkemusikkk og folkedans fra Akershus. Hun er profesjonell folkemusiker og kulturskolelærer med spesialfelt folkemusikk. Hun er ivrig entusiast og tillitsvalgt i SAFFA (Samrbeidsorganet for folkedans og folkemusikk i Akershus). Hun har et stort nettverk innen både profesjonelle og amatører. Hun har fordypet seg i vårt eget fylkes folkemusikk og bidratt til betydelig økt fokus på vår egen unike tradisjon, spesielt de siste 6-8 årene. Alt dette i en og samme person, som i tillegg er både serviceinnstilt og ønsker samarbeid med alle som er interessert i denne flotte musikken.

Samarbeid mellom musikkrådet og fylkeskommunen ligger i bunnen

Det er det langvarige og gode samrbeidet mellom Akershus musikkråd og SAFFA på den ene siden og Akershus fylkeskommune og fylkesbiblioteket på den andre siden som muligjør stillingen. Det at fylkeskommunen i sin nylig vedtatte kulturplan tar ansvar for folkemusikken og folkedansen fra fylket er på mange måter grunnlaget, og en erkjennelse av at dette er et offentlig ansvar. Muskkrådet har i flere år satt dette som hovedprioritet i utviklingssamtalene med fylkeskommunen, og er veldig glad for at funksjonen nå endelig er på plass.

Stort arbeidsfelt, varierte oppgaver

Marianne skal i stillingen ivareta en rekke oppgaver - og på mange måter være den som både har kunnskap om feltet og gir inspirasjon til andre i arbeid med folkemusikken fra Akershus.

Det som allerede er samlet inn skal systematiseres og arkiveres i tråd med nasjonale standarder. Det skal samles inn mer av gammel sang, musikk og dans fra Akershus. Noter, innspillinger og annet materiale skal digitaliseres og gjøres tilgjengelig for dagens og morgendagens utøvere. Det skal lages arrangementer og noter slik at dagens barn og unge i kulturskoler, utøvere i kor og korps, i folkemusikklag og andre grupper - både amatører og profesjonelle - kan ta i bruk musikken og spille, synge og danse lokal tradisjonskultur. Og joda - det finnes mye spennende (noe allerede oppdget, og mye som venter på å bli trukket fram i lyset) også fra Akershus. Marianne skal bidra til konsertproduksjon i samarbeid med lokale utøvere, innen Den kulturelle skolesekken og i andre sammenhenger. Hun skal samarbeide med andre relevante krefter og personer, både lokalt, regionalt og nasjonalt - selvsagt innen folkemusikksekrtoren, men også med det øvrige musikklivet.

Joda - arbeidsoppgavene står i en lang kø, og oppgavene er varierte. "Vi får ta det etterhvert, litt ad gangen - men uansett: Nå er vi i gang, og vi gleder oss alle - ikke minst til at det nå er noen som har ansvar og kompetanse for folke- og tradisjonsmusikken fra Akershus", sier daglig leder Jon G. Olsen i Akershus musikkråd som ønsker Marianne velkommen til Kjeller etter sommerferien.