Nyheter  Torsdag 1. august 2019

Konsertturne 1906 - "Og musikken var ved Finn Ludt

1906 DGM - nyheter

1906 - Turneperiode 2. september - 26. september

Hvordan ville Norge vært uten Finn Ludt? Hans melodier har satt preg på oss uten at vi tenker på det. Prøysens varme barnesanger fikk hans tonefølge, og gjordedermed Lillebrors vise, Cirkusvisa og Pelles Bursdag, til en del av vår hverdag. Vandringsvisa til Skjæraasen, er det en gammel folkemelodi? Nei, den er komponert av Finn Ludt. Erik Byes Hildringstimen, og Vår herres klinkekule, har han også tonsatt.

Konserten er ved Den gode melodi

Mer informasjon