Nyheter  Fredag 15. desember 2017

Ski musikkråd utvider - og får heder og penger

Ski musikkråd er i vinden for tiden. Selv om det er to år til kommunen skal slås sammen med Oppegård til Nordre Follo kommune begynner medlemssøknadene fra Oppegård-lag å komme inn. På det siste møtet i året kom varaordfører innom og ga kr 100.000,- til musikkrådet til innkjøp av ny mobil scene. Og som om ikke dette var nok, kommunen har også valgt ut musikkrådets leder Thomas Myrhaug til å være en av kommunens "ildsjeler". Og "Nyttårsfestspillene" 28. januar 2018 er årets første stormarkering fra Ski musikkråd. Så her er musikkrådet virkelig i vinden!

Thomasmyrhaug

Det skjer mye i Ski musikkråd for tiden:

Norde Follo musikkråd i støpeskjeen

Allerede for flere måneder siden har musikkrådet begynt å tenke på kommunesammenslåingen med Oppegård - der det ikke er noen lokalt musikkråd. Det mest naturlige er vel da å åpne for medlemskap fra Oppegård-musikklagene, tenkte Ski musikkråd. Og nå kommer søknadene inn - aller først i køen er Folle Seniororkester, med både hele korpset, storbandet og sine mindre ensembler. Den nye kommunen får navnet "Nordre Follo", og musikkrådet planlegger revisjon av vedtekter, nytt navn mm når kommunene slår seg sammen. Det er viktig å være på banen tidlig, og ikke minst prøve å være en god stemme for musikklivet når den nye storkommunen skal etableres.

100.000,- til mobil scene

Ski kommune har gitt musikkrådet kr 100.000,- i tilskukdd til å kjøpe en mobil scene. Denne skal brukes både i forbindelse med musikkens dag og andre arrangementer i musikkrådets regi, og man kan også ta kontakt med musikkrådet hvis et av medlemslagene har behov for dette. Det er ikke avklart når scenen er på plass, men siden musikkens dag er i starten av juni håper musikkrådet å ha den på plass innen den tid.

Medlemmene får selvsagt informasjon fra musikkrådet når mer detaljerr er på plass.

Musikkrådets leder Thomas Myrhaug ildsjel i kommunal regi

Se oppslaget her

Musikkrådets leder er en ivrig og engasjert frivillig som står på både for korpsene og for det øvrige musikklivet i Ski. Det er meget fortjent at han fikk ekstra oppmerksomhet 11. desember i kommunens frivillighetskalender. Akershus musikkråd gratulerer på det hjerteligste - vi heier på alle våre ildsjeler og det er flott at en av disse nå trekkes fram. Takk fro innsatsen, Thomas - håper du vi stå på videre både i korpset ditt og for Ski musikkråd, som vel snart er en saga blott og konverterer til Norde Follo musikkråd.

Nyttårsfestspill 28. januar

Se mer om arrangementet her.

Tradisjonen tro arrangerer Ski musikkråd Nyttårsfestspill 28. januar.

I år er det følgende medlemslag som skal spille og synge det nye året inn::

  • Kråkstad Musikkorps
  • Rødstrupen
  • Langhus Blæselag
  • Skikoret og Synge
  • Ski musinoksåkalske og Finstad Gla´Brazz

Kveldens konferansier er Kjersti Sandvik.