Nyheter  Tirsdag 10. september 2013

Ukens styreleder: Bjørn Hansen, Akershus musikkråd

Hver uke presenterer Norsk musikkråd en av sine styreledere. Denne uken er det vår egen Bjørn Hansen som er i fokus.

- Jeg heter Bjørn Hansen og er styreleder i Akershus musikkråd. Jeg er også styremedlem i Ski musikkråd og medlem i Korpsnett Norge i tillegg til at jeg driver som selvstendig næringsdrivende.

Bjorn Hansen 3

Akershus musikkråd er jo en fylkesavdeling av Norsk musikkråd. Akershus musikkråd er Norges største fylkesmusikkråd med 5 heltidsansatte og et styre på 6 personer. Vi har også i en del år vært anleggsutvalg for musikklokaler og akustikk i Norge og vi gjør også en del andre nasjonale oppgaver i tillegg til det vi har i Akershus.

Jeg har vært styremedlem i Akershus musikkråd i ca 20 år, og halvparten av den tiden har jeg sittet som styreleder. I tiden før det var jeg blant annet med i fylkesleddet i Akershus av Norges Musikkorps Forbund og i musikkrådssammenheng i Ski kommune.

Det som motiverer meg til å ha dette vervet er at jeg har god erfaring med musikk og har drevet med musikk siden jeg var 7-8 år gammel og brenner for en hobby man kan ha så lenge man lever. Jeg har spilt trombone i mange år både i korps og i storband.

Det viktigste for oss er å få komme inn i, og ha kontakt med den politiske krets både i fylket og på landsbasis, og også ut til alle organisasjonene som er under vår paraply. Kontakten med fylkeskommunen er viktig, for å kunne gjøre en god jobb for musikklivet i fylket.

Det er viktig å lære av idretten, ikke minst i kommunene. De er store og har vært velorganiserte i veldig mange år, så vi må lære av idretten, både det som virker og det som ikke virker like bra. På den måten blir også vi bedre, og det må være et mål å bli like dyktige som idretten, ikke minst i det arbeidet de gjør overfor kommunene.

Jeg kjenner godt til kulturloven, og til kulturløftene som har kommet de siste årene. Dette er noe vi diskuterer og går gjennom i styret, og vi prøver å følge opp dette overfor Akershus fylkeskommune og kommunene våre. Loven og løftene er en veileder og en retningsgivende for oss, men når det gjelder kulturloven generelt på landsbasis opp mot stortinget så er det jo Norsk musikkråd som skal ta seg av det.

Det viktigste er at man står på sammen, gjør en jobb og får overbevist foreldrene om at det er gøy og interessant for barn og ungdom å være med i musikklivet - minst like gøy som å være med i idretten. Og ikke minst - musikk er noe kan man holde på med så lenge man lever, det være seg med kor, korps, storband, trekkspill eller andre musikksjangre.