Nyheter  Torsdag 14. desember 2017

Vellykket økonomikurs i Eidsvoll

19. oktober inviterte Eidsvoll muskkråd til økonomikurs for medlemslagee. Hele 16 økonomiinteresserte deltakere fikk med seg en interessant medlemskveld med daglig leder Jon G. Olsen fra Akershus musikkråd som foredragsholder.

Kveldens temaer var Tilskuddsordninger, Økonomistyring og økonomisk drift av foreningene og Økonomisk ansvar for styremedlemmer.

Tilskuddsordninger

De mest relevante tilskuddsordningene, så som Voksenopplæringstilskudd, Frifond, Momskompensasjon og Grasrtandel ble tatt opp og gjennomgått, med gode råd og tips til forsamlingen. "Et godt råd er alltid å ta en telefon til saksbehandler", sa Jon G. Olsen - og som en kommentar på dette fikke musikrådets saksbehandler for voksenopplæring, Leif Lillejordet, ros for å ta i mot søkerne på en velvillig og positiv måte.

Økonomistyring og økonomisk drift av foreningene

Her ble det tatt opp hvordan man kan etablere og ha gode økonomirutiner i laget, og råd og tips om både budsjetterig, regnskapsføring, styrebehandling og generelle forhold knyttet til økonomi i lagene ble tatt opp. Forsamlingen stilte spørsmå underveis, og det ble en fin gjennomgang av dette noe vanskelige temaet.

Økonomisk ansvar for styremedlemmer

Til slutt kom Olsen litt innom økonomisk ansvar for styremedlemmer, hvilket juridisk ansvar har ma som styremedlem i en forening, og kan man blii erstatningsansvarlig for vedtak fattet i styret. Det ble ikke tid til å behandle dette grundig mot slutten av et intenst kveldskus, men de viktigste prinsippene ble gjennomgått og kommentert.