Folkemusikk fra Akershus - fins det?

Ja, selvsagt. Også i Akershus har man spilt og sunget til alle tider. Og nettopp det å ligge rundt Oslo/Kristiania har gitt de folkelige musikktradisjoner et noe spesielt preg. Til Akershus kom det musikere, både fra Setesdal, Telemark, Voss og Gudbrandsdalen. Til Akershus kom det impulser og inntrykk fra København, Leipzig, Wien og Paris. Dette gjør Akershus til et spesielt spennende område innen området folkelige musikktradisjoner.

Bilder Saffa 007 B

Fra SAFFA-kurs i 2009

Folkemusikk fra Akershus, fins det ????

Joda - mer enn man skulle tro. Vi samarbeider med Fylkesbiblioteket om Dokumentasjonssenteret for musikk i Akershus, og her kan du høre på gamle originalopptak, finne noter og notehefter og annet fra og om folkemusikken fra området vårt.