Folkemusikk fra Akershus - fins det?

Ja, selvsagt. Også i Akershus har man spilt og sunget til alle tider. Og nettopp det å ligge rundt Oslo/Kristiania har gitt de folkelige musikktradisjoner et noe spesielt preg. Til Akershus kom det musikere, både fra Setesdal, Telemark, Voss og Gudbrandsdalen. Til Akershus kom det impulser og inntrykk fra København, Leipzig, Wien og Paris. Dette gjør Akershus til et spesielt spennende område innen området folkelige musikktradisjoner.

Bilder Saffa 007 B

Fra SAFFA-kurs i 2009

Kontakt oss

Hvis du har spesielle ønsker, ta kontakt med oss. Vi er også spesielt interessert i kontakt med personer som har kjennskap til tradisjonsmusikken og folkemusikken fra Akershus i tidligere tider. Hvis du har noter, notehefter, eller evt innspillinger med folkemusikk fra vårt område, ønsker vi svært gjerne at du tar kontalt med oss.