Notehefter

Tradisjonsmusikk fra Akershus" er en serie hefter der gamle noter fra Akershus er bearbeidet og skrevet i moderne noteskrift.

Heftene er tematisert og serien utvides med flere hefter når det er kapasitet og økonomi til det. Serien er et samarbeid mellom Akershus musikkråd, SAFFA og Dokumentasjonssenteret for musikk i Akershus.

Heftene koster kr 100,- pr stk og kan bestilles gjennom en epost til Akershus musikkråd.