Musescore

Vi har lagt ut det allerr meste av notematerialet i MuseScore. Her kan du se på noten, høre melodien, varire tempo mm. Har du tilgang til programmet kan du også transponere, skrive ut og lage din ege nversjon av den enkelte melodi.

Vi bruker det nettbaaserte programmet Musescore til å transkribere folkemuskkken og tradisjonsmusikken fra Akershus. MuseScore fungerer også meget godt på mobile enheter.

Litt om hvordan Musescore fungerer

Akershus musikkråd har en egen profil, https://musescore.com/akershus. I tillegg til folemusikken ligger også en del annet materiale tilgjengelig på vår profil. Notene er gruppert i samlinger, såkalte "sets". Hvert notehefte og hvert prosjekt er organisert som egne "sets".

MuseScore finnes i to versjoner, en versjon for avspilling, "MuseScore.com" - og en versjon for innskriving og redigering, "MuseScore.org". Avspillingsprogramet "MuseScore.com" finnes i en gratisvesjon og en Pro-versjon med utvidede muligheter. Abonnementet koster $49,- pr år, men dette gjelder for hele foreningen, f.eks. hele spelemannslaget eller hele koret.

Tradisjonsmusikk fra Akershus, hefte 7: Gammel dansemusikk fra nordre Follo (kommer)

Innhold

 1. Polkett spilt av Karl og August Hokholt
 2. Mazurka spilt av Hokholt-karene
 3. Reinlender spilt av Ole Hansen Dal
 4. Oberstløyntnant Ingiers storvals
 5. Polka
 6. Masurka fra Frogn
 7. Prestens vals i Esberg
 8. Rogsrud-Reinlender
 9. Gammel Mazurka
 10. Frysjuhall-Polka
 11. Vals etter Karl Sperbund
 12. Polka
 13. Vals etter Tömte
 14. Siggerud-Reinlender, Knudsen
 15. Kavalleri-Polka
 16. «Bryggern» Vals
 17. Polka, Karl Berg
 18. Polka, Dahl
 19. Reinländer. Davidsen
 20. Firetur etter Tömte
 21. «Ho Anne Marie Bakken» etter Olaf Kristiansen
 22. «Je var på dans her en lørdagskveld» etter Olaf Kristiansen
 23. «Så spinner ho mor på rokken sin» etter Olaf Kristiansen
 24. «Vals No. 8» fra «Enebak musikforenings notebok»
 25. «Polka til Enebaks Musikforening No. 33» fra «Enebak musikforenings notebok»
 26. Reinlender etter Christian Mærli (På låven sitter nissen)
 27. Springdans etter Axel Depuis nr. 1
 28. Springdans etter Axel Depuis nr. 2