Konferanser for lokale musikkråd

Konferanse 4.-5. oktober 2019 - påmelding nå

Akershus musikkråd har i mange år vært svært aktive i arrangeringen av landskonferanser for lokale musikkråd, enten som hovedarrangør eller som medarrangør. Vi mener at disse konferansene er meget nyttige som inspirasjon og kunnskapspåfyll for de lokale musikkrådene, og de fleste musikkrådene i Akershus har deltatt på konferansene så og si hvert år.

Lokmr Sol Med Tekst Konferanse

På de årlige konferansene treffes tillitsvalgte i de lokale musikkrådene (noen heter kulturråd) for diskusjoner, nyttige foredrag og kunnskapspåfyll, for å kunne gjøre en god jobb i sitt lokale musikkråd. Gjennom årene har vi tatt opp en rekke temaer innen organisasjonsarbeid, lobbyarbeid, arbeid med lokaler, vår egen organisasjon, forholdettil kommunen og mange andre relevante temaer. Konferansene er en blanding av foredrag, gruppearbeid og utveksling av gode prosjekter og erfaringer, og er et årlig verksted for engasjerte tillitsvalgte fra store deler av landet.

Konferansene holdes vanligvis på høsten hvert år.

Nettstedet for lokale musikkråd Fjorårets konferanse Oppsummering fra 2017