RegionØST-konferanse for lokale musikkråd 2019

Akershus musikkråd inviterer igjen til vår tradisjonelle «RegionØst-konferanse» – denne gang 5.-6. oktober i Oslo. Som vanlig er hovedmålgruppen musikkråd og kulturråd i Østlandsområdet, men også musikkråd fra det øvrige landet er hjertelig velkomne.

FOR PÅMELDING: Send epost til oss, med navn, hvilket musikkråd du representerer og fakturainformasjon.

Årets program har følgende hovedtemaer:

 • Lokal musikk – lokal identitet
  Hvordan kan musikkrådet i kommunen bruke lokal musikk for å skape entusiasme for lokalsamfunnet og styrke samholdet og identiteten lokalt
 • Kommunevalget er over – hva nå
  De som setter rammene for det lokale musikklivet er de lokale politikerne. Hvordan kan musikkrådet arbeide overfor politikerne nå rett etter valget?
 • Egnede lokaler til det frivillige musikklivet
  Både kulturmeldingen og frivillighetsmeldingen peker på «nok lokaler – og egnede lokaler» som noe av det viktigste det offentlige kan bidra med for det lokale kulturlivet. Endelig har vi fått gjennomslag nasjonalt – men hva skjer i kommunen vår? Vi ser på både øvingssituasjon og konsertsituasjonen i kommunen vår.
 • Konsertarrangering – hva skjer i kommunen vår
  Nye erfaringer fra konsertsektoren – hvordan få konsertene til å gå rundt
 • Nye fylker – hva kan fylkesmusikkrådet gjøre for dere nå
  Mange fylker slås sammen fra 01.01.2020 – hvordan påvirker det fylkesmusikkrådet og fylkesmusikkrådets forhold til de lokale musikkrådene?
 • Alle deler av kommunen skal med
  Enten kommunen slås sammen fra 2020 eller allerede består av flere grender, bydeler eller områder: Musikkrådet bør ha omsorg for alle deler av kommunen. Hvordan kan vi arbeide systematisk med det?

Vi vil også gå gjennom en del av de nye «kortinfo»-ene som musikkrådet har fått laget for lokale musikkråd, og også vise fram vår nye grafiske profil som de lokale musikkrådene er en del av.

Se også www.musikk.no/lokale-musikkraad.

Konferansen går i år fra lørdag til søndag. Da blir det en del billigere (og mange kan bruke fredagen i familien og reise tidlig lørdag), men det er også mulig å komme fredag og bli med på en uhøytidelig samsnakk fredag kved.

Lørdag starter hovedkonferansen kl 10.30, og vi slutter etter lunsj på søndag, kl 14.00.