Musikkutstyrsordningen

08.03.2017 14:57 Skrevet av

Formålet med Musikkutstyrsordningens virksomhet er å sikre tilgang til gode øvingslokaler over hele landet, og gode tekniske vilkår for framføring av rytmisk musikk (rock og populærmusikk, jazz, verdensmusikk, folkemusikk og elektronisk musikk, inkludert undersjangre).

Målgrupper
Drivere av konsertarenaer som har produksjon av konserter som hovedformål og hvor det er faste ansettelser knyttet til driften (spillesteder)
Klubber, foreninger og andre organisasjoner som har produksjon av konserter som hovedformål (konsertarrangører)
Virksomhet som har drift av øvingslokaler som formål og hvor det er faste ansettelser knyttet til driften (øvingsanlegg)
Musikkverksteder, musikklubber, organiserte bandsammenslutninger, ensembler, spellemannslag eller storband som drifter ett eller flere øvingsrom (øvingsfellesskap)

Støtteområder

• Støtte til konsertlokaler og konsertutstyr

o Spillesteder kan søke om fremføringsutstyr og akustiske tiltak

o Konsertarrangører kan søke om fremføringsutstyr


• Støtte til øvingsutstyr, øvingslokaler og musikkbinger

o Øvingsanlegg og øvingsfelleskap kan søke om øvingsutstyr og akustiske tiltak

o Virksomheter som skal bygge og drifte nye øvingsanlegg kan søke om tilskudd til dette

o Øvingsanlegg og øvingsfellesskap som har eget fremføringslokale og som har konsertarrangement som en del av virksomheten, kan søke om støtte til mindre fremføringsanlegg

o Kommuner og fylkeskommuner kan søke om tilskudd til kjøp av musikkbinger (andre aktører kan stå for drift av musikkbingen)

Musikkutstyrsordningen har to søknadsfrister: 1.mars og 1.september. Kun søknader levert gjennom Musikkutstyrsordningens søknadsportal innen søknadsfristen blir behandlet.


http://www.musikkutstyrsordningen.no/

Kontakt oss

Norsk musikkråd
E-post: nmr@musikk.no

Musikkens studieforbund
E-post: msf@musikk.no

Telefon: 2200 5600

Besøksadresse: Trondheimsveien 2 (inngang Herslebs gate)
Bygg J/K, Spirehuset/Kornhuset, 6. etg

Postadresse:
Postboks 4651 Sofienberg
0506 Oslo