Årlig innsending av nye styremedlemmer

06.01.2013 10:43 Skrevet av

Hvert år må det sendes inn en komplett oversikt over lagets styre. Dette skal gjøres gjennom å fylle ut en ny "registermelding". Se her hvordan dere gjør det.

Dere benytter det samme skjemaet som ved førstegangsregistrering, "Samordnet registermelding". Denne kan enten lastes ned fra Internett (http://www.brreg.no/blanketter/samordnet_last_ned.html ) eller fås ved henvendelse til kommunekassen. Dere kan også be oss om å få tilsendt skjema.

Vi har laget et ferdigutfylt eksempel for "Sangkoret Lerken" som dere kan skrive ut og ta utgangspunkt i.
Last ned denne HER.
Det er kun de feltene som er endret som skal fylles ut, dvs listen over styremedlemmer i punkt 19.

Husk å vedlegge protokoll fra siste årsmøte!
Denne skal være underskrevet av protokollunderskriverne (sendes i kopi). Det er svært viktig at valget er godt dokumentert - protokollen brukes som "bevis" på at styremedlemmene (punkt 19) er valgt. Det skal framgå personnavn på ALLE styremedlemmene, hvis dette ikke fgramgår av årsmøteprotokollen er det nødvendig å sende med også forrige protokoll (for å dokumentere de som da ble valgt for 2 år).

Hvis vedtektene er endret skal de nye vedtektene også sendes med som vedlegg.

NB: HUSK Å UNDERSKRIVE (leders underskrift).

 

/share/mime/48/pdf.png Eksempel - Utfylt endret registermelding for "Sangkoret Lerken"
(registermelding_endring_utfylt.pdf, 598kB)


Hvordan få et organisasjonsnummer?

Her følger trinn-for-trinn hvordan dere søker om organisasjonsnummerr. Alle nødvendige skjemaer og opplysninger er tatt med, samt et ferdigutfylt eksempel for "Sangkoret Lerken".

Hvordan få et organisasjonsnummer? - les hele sakenAndre spørsmål

Her vil vi sette inn spørsmål som lagene har sendt inn og svare på disse.

  • Hvor mye kan vi betale en instruktør uten å skattlegge vedkommende?
  • Hvordan kan vi innberette lønns på en person som har fått mer enn det skattefrie beløpet?
  • Hva er grensen for arbeidsgiveravgift?
  • Vår dirigent er selvstendig næringsdrivende. Hvilke krav gjelder til fakturaen han sender oss?

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Akershus musikkråd
Telefon: 63 81 53 65
E-post: akershus@musikk.no

Trondheimsveien 50E
2007 Kjeller

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART