Hvordan få et organisasjonsnummer?

11.11.2014 12:47 Skrevet av

Her følger trinn-for-trinn hvordan dere søker om organisasjonsnummerr. Alle nødvendige skjemaer og opplysninger er tatt med, samt et ferdigutfylt eksempel for "Sangkoret Lerken".

Hvis du ønsker kan du se veiledningen fra Brønnøysundregistrene om Enhetsregisteret her.

For lokale musikklag er det normalt tilstrekkelig å registrere seg i ENHETSREGISTERET. De andre registrene (foretaksregisteret, merverdiavgiftsmanntallet, stiftelsesregisteret mm) er kun for lag med svært stor virksomhet.

MELDING TIL BRØNNØYSUNDREGISTRENE - REGISTERMELDING

Laget må fylle ut "Samordnet registermelding". Denne kan enten lastes ned fra Internett (http://www.brreg.no/blanketter/samordnet_last_ned.html ) eller fås ved henvendelse til kommunekassen. Dere kan også be oss om å få tilsendt skjema.

Husk å sende med nødvendige vedleggm, og skriv under (leder).

Skjemaet sendes inn, og etter noe tid får dere tilbakemelding om at registreringen er godkjent og får også tildelt organisasjonsnummeret.

VEDLIKEHOLD AV OPPLYSNINGER

Hvert år etter årsmøtet må dere sende inn protokoll som viser nyvalgte styremedlemmer - samt en "Endringsmelding" - som gjøres på det samme skjemaet, "Samordnet registermelding". Vi har også laget eksempel på en slik endringsmelding, som kan lastes med HER.

NÆRMERE DETALJER OM UTFYLLING OG INNSENDING AV REGISTERMELDINGEN

Som dere ser av eksempelet fra "Sangkoret Lerken" er det mange felt dere ikke trenger å fylle ut. Det er imidlertid viktig å fylle ut de nødvendige feltene presist og tilstrekkelig detaljert, ellers får dere hele skjemaet i retur.

Punkt 3: De fleste lokale musikklag vil kunne ha behov for innberetning av lønn eller andre godtgjørelser - og det skal i så fall krysses av "Ja" i punkt 3.3. Dette fører til at dere får kontakt med NAV vedrørende arbeidstakeropplysninger (vi arbeider med en veiledning om dette også). Dersom dere ikke har slik innberetning (for eksempel hvis dirigenten er selvstendig næringsdrivende og sender faktura), krysser dere av "Nei" under punkt 3.3. Selv om dere krysser av "Ja", kan dere sende en såkalt "0-oppgave" dersom det ikke er skattbar lønn å innberette.

Punkt 4: Normalt er det best å påføre øvestedet her, dette varierer vanligvis ikke med skiftende ledere og er således lagets mest faste stedsadresse. Nettstedsadressen påføres hvis dere har nettsted - det er lagets nettsted som skal stå.

Punkt 5: Hvis dere har postboks brukes dette. Bruk helst lagets e-postadresse hvis dere har dette - vi anbefaler sterkt at laget både har egen postadresse (postboks) og også egen e-postadresse uavhengig av skiftende ledere/sekretærer.

Punkt 11: Skriv kort hva slag type musikklag det er.

Punkt 12: Normalt leder, som står ansvarlig for innsending av skjemaet og også er juridisk hovedansvarlig i laget. Husk personnummer.

Punkt 19: Hele styret skal tas med, dette gjelder også ved endringsmelding. Det er kun styremedlemmer som skal påføres, ikke andre tillitsvalgte (komiteledere, revisor, valgkomite etc). Merk at ALLE skal stå med personnummer. Uten dette blir skjemaet returnert. Husk å kryss av for type tillitsvalgt. Dere kan i stedet for å fylle ut denne siden legge ved en normal styreliste og påføre personnumre på denne.

Punkt 28: Underskrift - skrives under av kontaktpersonen fra punkt 12.

VEDLEGG

Følgende vedlegg MÅ være med ved førstegangsinnsending:

Hvis dere ikke fyller ut hele punkt 19 må også oversikt over hele styret, med personnummer vedlegges.

 


Årlig innsending av nye styremedlemmer

Hvert år må det sendes inn en komplett oversikt over lagets styre. Dette skal gjøres gjennom å fylle ut en ny "registermelding". Se her hvordan dere gjør det.

Årlig innsending av nye styremedlemmer - les hele sakenAndre spørsmål

Her vil vi sette inn spørsmål som lagene har sendt inn og svare på disse.

  • Hvor mye kan vi betale en instruktør uten å skattlegge vedkommende?
  • Hvordan kan vi innberette lønns på en person som har fått mer enn det skattefrie beløpet?
  • Hva er grensen for arbeidsgiveravgift?
  • Vår dirigent er selvstendig næringsdrivende. Hvilke krav gjelder til fakturaen han sender oss?

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Akershus musikkråd
Telefon: 63 81 53 65
E-post: akershus@musikk.no

Trondheimsveien 50E
2007 Kjeller

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART