Vi mener

Hva Akershus musikkråd mener om:

Kultururtedningen 2014

Akershus musikkråd mener at Kulturutredningen 2014 er en "god utredning - vi venter spent på fortsettelsen".