The Fluxx, ett av bandene som utvikler seg gjennom å benytte ordning med voksenopplæringstilskudd

Største utbetaling noensinne

28.04.2017 09:45 Skrevet av Jon G. Olsen

i 2014 passerte Akershus for første gang 1,5 millioner kroner i utbetaling til voksenopplæring i musikk gjennom musikkrådet. Statistikk fra Musikkens studieforbund viser at 1.516.867 kroner ble utbetalt til fylkets musikkliv. For hele landet utbetalte Musikkens studieforbund hele 14,7 millioner. Timetallet i Akershus i 2014 var 1.880, en liten økning fra 16.575 i 2013.

Avslutningen av høstens kurs viste et totalt timetall på 7.264, mens det ble rapportert 9.616 timer for vårsemesteret. I 2013 var sum timetall 16.578,-.

Største kommune i 2014 var Bæruum, med 402.062,- i tilskudd, foran Skedsmo med 221.708,-. På tredjeplass kom Asker med 100.768,-. Det ble utbetalt tlskudd til hele 301 kurs, dette viser at tilskuddet når mange og gir uttrykk for en stor opplæringsvirksomhet over hele fylket. Nesten like mange kvinner som menn deltok på kursene i Akershus, 1906 menn og 1953 kvinner.

Størst i antall deltakere var emnet "Korsang/Vokalopplæring", med hele 2.046 deltakere og 5291 timer, mens emnet "Bandopplæring" for første gang passerte koropplæringen i antall timer - med i alt 5.973 timer. I Akershus er det også stor storband-virksomhet, med 2.183 timer kommer storbandopplæringen på en klar tredjeplass.

Det er også verd å merke seg at tilrettelagt opplæring i Akershus er på 554 timer og hele 161 deltakere, disse tallene har ikke vært større tidligere - noe som viser at tilskuddene når ut til alle deler av befolkningen. De ekstra midlene som gis til tilrettelagt opplæring gjør det mulig for de som trenger dette å ha en ekstra lærer og å få spesialtilpasset opplæring - nettopp for disse deltakerne er musikken ekstra viktig.

KursAdmin en utfordring - som mange har mestret

Vi var usikre på hvordan innføringen av KursAdmin ville slå ut når det gjelder timetall. Fra og med 2013 skulle alle søke og rapportere opplæringen gjennom et eget nettbasert program, og innføringen av dette har ikke vært uten utfordringer. Etter to års bruk er mange av barnesykdommene i programmet rettet opp, og flere av søkerne er nå mer kjent med programmet. Men likevel er det klart at programmet burde vært enklere i bruk - enkelte sliter fortsatt med hvordan dette skal gjøres. Vi gir fortløpende melding til programutviklerne, men programmet skal tilfredsstille alle studieforbundene så det er ikke så enkelt å få aksept for forbedringene vi foreslår.

"Da er det viktig å ta kontakt med oss i Akershus musikkråd, og helst ikke vente til siste liten (de siste dagene i juni) før man tar kontakt", sier daglig leder i Akershus musikkråd Jon G. Olsen. Tar man kontakt noen uker på forhånd for å forberede rapporteringen, går alt mye enklere. Det er ofte lurt å se på hva man har gjort foregående semester, som regel er mye likt "forrige gang". "Vi lover å hjelpe til så godt vi kan - flere er allerede i gang med å føre frammøtelister og klargjøre avslutningen av vårens opplæring, jo flere som har alt i orden før sommerferien jo bedre er det for alle", sier Jon G. i en slutt-kommentar.

Oversikt overr antall timer, deltakere og utbetaling pr emne:

Slutttabell
Hovedområde NavnTimer totaltAntall deltagereSun tilskudd
Kor/sang5 3382 046522 539
Tilrettelagt opplæring554161257 380
Band5 973263244 240
Storband/Jazzensembler2 183549219 737
Korps81729281 484
Trekkspill/Torader82212173 483
Orkester32019030 559
Instrumentalopplæring29110229 330
Ensembler/kammermusikk2802528 356
Folkemusikk2303317 717
Vokalopplæring45324 589
Konsertproduksjon29142 900
Komposisjon1861 800
Dirigent/instruktør/dommer1541 530
Musikklære12211 224

16 927 3 859 1 516 867

Her har vi målt akustikk

Kontakt oss

Akershus musikkråd
Telefon: 63 81 53 65
E-post: akershus@musikk.no

Trondheimsveien 50E
2007 Kjeller

 

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART