Velkommen til Ålesund musikkråd

På sidene våre finner du informasjon om hvem vi er, hva vi gjør og annet som forhåpentligvis kan være av interesse. Ålesund musikkråd jobber på mange måter for å hjelpe musikklivet i kommunen. Vi jobber aktivt overfor politikerne for å bedre arbeidsforholdene og rammebetingelsene til det rike musikklivet vårt.

Grunnlaget for Ålesund musikkråd, heretter kalt musikkrådet, ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for mennesker. Denne erkjennelsen er knyttet til både musikk som egenartet kunst- og kulturform og til musikk som grunnlag for sosial samhandling, helse og rehabilitering.

For Ålesund musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Ålesund musikkråd ble stiftet 7. april 2014 og er partipolitisk nøytralt.

Kom gjerne med innspill eller ider til oss i styret! Send oss en epost: soelvi.alnes@gmail.com


Bli medlem!

Vil du melde deg inn i Ålesund Musikkråd?

 Sammen er vi sterk!

Priser:

Enkeltpersoner kr 200,- pr. år

Band/kor/korps kr 300,- pr. år

Kontakt oss

Ålesund musikkråd

Nettsted: www.musikk.no/alesund
E-post: soelvi.alnes@gmail.com
Leder: Sølvi Alnes

VIS KONTAKTSKJEMA