Fint møte med Asker kommune

01.05.2014 20:55 Skrevet av tull

Kommune jobber i det stille med lydbildet for utøvende kulturrepresentanter i Asker

FELLES MÅL 2: LOKALER TIL MUSIKKFORMÅL


Gode lokaler til øving og konserter er kanskje det viktigste det offentlige kan bidra med for musikklivet som helhet. At lokalene er gode innebærer en rekke forhold: at de har en hensiktsmessig akustikk, at de er tilgjengelige, at de er gratis til øving og ikke for dyre til konserter, at det er gode lysforhold, god ventilasjon og at nødvendig utstyr er tilgjengelig osv.
Mål:


Kulturkonferanse 14. januar 2015

Kulturkonferanse Asker 2015

Onsdag 14 januar 2015 arrangeres årets første kulturkonferanse i Asker Kulturhus.

Det hele starter kl 11:00, og er spekket med program til 16:00

Kulturkonferanse 14. januar 2015 - les hele sakenFrivillighetskonferanse

Asker kommune inviterer til Frivillighetskonferanse kl 11:00-14:00 i Kulturhuset

Utdeling av Frivillighetspris 2014

Frivillighetskonferanse - les hele sakenKulturuka 3.-10. mai 2014 Asker

Denne helgen starter Kulturuka i Asker.

Asker musikkråd innfinner seg med vafler, kaffe og godt humør!

Kulturuka 3.-10. mai 2014 Asker - les hele sakenDet nærmer seg 17. mai

Og, kommunen er i ferd med å samle sammen informasjon om dagen, i sentrum og på skoler m.m.

 

Det nærmer seg 17. mai - les hele sakenAsker måler akustikk

Asker musikkråd er glad for at Asker kommune nå setter i gang med akustikkmålinger i de lokalene som musikklivet bruker. I første omgang er det en del av øverommene som skal kartlegges.

Asker måler akustikk - les hele sakenÅpningsarrangementet i Kulturhuset

Hamar kommune innkaller til oppstartsmøte for Kulturhuset. Deltakere i gruppa er:

  • Hamar kommune ved kulturhusleder Durita Brattaberg
  • Teater Innlandet ved teatersjef Janne Langaas
  • Hamar musikkråd ved Henning Børresen
  • Ungdomskulturhuset ved leder Rune Kristian Haugen

Oppstartsmøtet avholdes 6. juni i rådhuset, og det første møtet vil se på oppdraget og mandatet for gruppa; Gruppa vil diskutere om noen mangler som møtedeltaker; og også arbeidsform og oppgavefordeling vil bli diskutert.Hamar musikkråd

Hamar musikkråd er en paraplyorganisasjon med 28 medlemmer fra musikklivet i Hamar. Årsmøtet i februar 2013 valgte dette styret:

Torbjørn Berg - leder. Hamar musikkorps
Ove Grimstad - sekretær. Storhamar blandede kor
Ragnhild Finstad - styremedlem. Vang skolekorps
Kathrine Fredheim - styremedlem. Gregers
Egil Hersleth - styremedlem. Hamar veterankorps/Storhamar blandede korKomite for næring og kultur

Du kan følge med i saker som er oppe til behandling i de forskjellige komiteene i Hamar kommune.

Komite for næring og kultur - les hele sakenSamarbeid og samspill i musikklivet

Norsk musikkråd har de siste årene samlet lokale musikkråd til nasjonal konferanse en gang i året. I år var konferansen lagt til Bergen

Samarbeid og samspill i musikklivet - les hele sakenKorpsene fokuserer på årsaker til frafall

Korpsene i Norge har store utfordringer - rekrutteringen er god, men det er ikke like lett å holde på ungdommene som starter. Telemarksforskning har på oppdrag fra Norges musikkorps forbund gått nøye inn på problemstillingen, og det har endt opp i en rapport; "Når hornet er lagt på hylla" . Rapporten er interessant lesning for alle som organiserer musikkaktiviteter for barn og unge, men gir også gode ideer til de voksne lagene som skal gi tilbud til de som velger å fortsette. 

Korpsene fokuserer på årsaker til frafall - les hele saken


Kontakt oss

Asker musikkråd

Adresse:
Arnfinn Holen (leder)
Vettrelia 6, 1392 VETTRE
e-post:  asker@musikk.no

KONTAKTSKJEMA