Om oss

Hentet fra Musikkrådets Vedtekter:

Asker Musikkråd er partipolitisk nøytralt, men vil utøve musikkpolitisk arbeid i kommunen og fylket i samarbeid med Norsk musikkråd.

Asker musikkråd skal arbeide for å fremme musikklivet i kommunen ved å:
- tilrettelegge, samordne og utvikle opplærings- og studievirksomheten i musikk,
- utvikle kontakt og samarbeide innen det lokale musikklivet,
- være et musikkpolitisk og kulturpolitisk interesseorgan.

Musikkorganisasjoner som har sitt virke innen Asker kommune har rett til medlemskap. Medlemskap gis etter skriftlig henvendelse fra den enkelte forening.

Medlemmer av Asker musikkråd plikter å sende inn revidert regnskap, årsberetning og oversikt over styret for hvert år (årsmøtereferat).

Oppsigelse av medlemskap skal skje skriftlig innen l .juli året før medlemskapet opphører.

Asker musikkråd er et lokalt organisasjonsledd av Akershus musikkråd, tilsluttet Norsk musikkråd, med ansvar for eget budsjett og egen administrasjon innen de rammer som er gitt av Norsk musikkråd.

Asker musikkråd prioriterer oppgaver innen kommunen og gjennomførere tiltak i samsvar med retningslinjer gitt av Norsk musikkråd og de til enhver tid gjeldende forskrifter for voksenopplæring.

Kontakt oss

Asker musikkråd

Adresse:
Arnfinn Holen (leder)
Vettrelia 6, 1392 VETTRE
e-post:  asker@musikk.no

KONTAKTSKJEMA