Oversikt over styret

Verv

Navn

Telefon E-post
Leder Arnfinn Holen 995 42 502  Arnfinn Holen
Styremedlem Kristin I Lunde
 667 95 038

 Kristin Lundes klaverskole

 Styremedlem Kari  Tovslid  959 04 215 

Kari Tovslid

 Styremedlem

Kristin Syrdahl 902 24 182 Syrdahl Kristin
 Varamedlem Arne Buer    
       

Kontakt oss

Asker musikkråd

Adresse:
Arnfinn Holen (leder)
Vettrelia 6, 1392 VETTRE
e-post:  asker@musikk.no

KONTAKTSKJEMA