KOMP-midler

KOMP er Norsk musikkråds støtteordning for opplæring og kompetanseheving innen de rytmiske sjangere. Søknadsskjemaet på nett er åpent 1. til 15. desember hver år - klikk her...

 


ANDRE TILSKUDDSORDNINGER
se Akershus musikkråd

For mer informasjon om tilskuddsordnuinger for musikklivet, se Akershus musikkråds sider om tilskudd. Du kan også kontakte fylkesmusikkrådet direkte.

TILSKUDD TIL VOKSENOPPLÆRING

Lag som er medlem i en landsomfattende musikkjorganisasjon kan søke om voksenopplæringsstøtte for den opplæring som gis på øvelser, seminarer etc. Søknad skal sendes til Akershus musikkråd - fristen er 1. januar og 1. juli hvert år.

Kontakt oss

Asker musikkråd

Adresse:
Arnfinn Holen (leder)
Vettrelia 6, 1392 VETTRE
e-post:  asker@musikk.no

KONTAKTSKJEMA