Martin Lundes musikkfond

Fondet har sitt utgangspunkt i Martin Lundes minnefond, men er senere tilført andre midler.

Fondets formål er å fremme interesse og kunnskap for musikk spesielt blant barn og ungdom i Asker.

Gi gjerne bidrag til fondet: bankkonto 1620.50.80000.

 


Tidligere vinnere av Martin Lundes musikkfond

Stipend 2004: Ingunn Fjellang Sæther

Stipend 2006: Yngvild Vivja Haaland Ruud

Stipend 2007: Simen Korsmo Robertsen

Stipend 2008: Anders Kregnes Hansen

Stipend 2009: Mathias Holtedahl Thorp

Stipend 2010: The Sunshine

Stipend 2011: Marie Nøkleby Hansen

Stipend 2012 : Aleksander Lindås

Stipend 2013 : Guro Remme

Stipend 2014: Asker Skolekorps og MusicA Sinfonietta (Askers barne- og ungdomsorkester)

Stipend 2015: Aurora Remme

Stipend 2016:Drengsrud skole barnekor

Vedtekter

Klikk på "vedtekter" så får du se vedtektene.

Kontakt oss

Asker musikkråd

Adresse:
Arnfinn Holen (leder)
Vettrelia 6, 1392 VETTRE
e-post:  asker@musikk.no

KONTAKTSKJEMA