Aust-Agder Teaterråd stiftes på Dahlske mandag

Dramamiljøet på Dahlske vil bli en ressurs for virksom-heten til Aust-Agder teaterråd.


For folk med interesse for amatørteater vil mandagen kunne bli historisk. Da har interimstyret i Aust-Agder teaterråd innkalt til stiftelsesmøte i aulaen på Dahlske.

- Det er stor aktivitet innen amatørteater i fylket, men hittil har de ulike gruppene stort sett drevet for seg selv. Ett av målene med dette rådet er å komme i tett kontakt med de ulike miljøene, og ikke minst med dramamiljøet på Dahlske, sier Hogne Prestegård.
Sammen med representanter fra ulike typer amatørteatervirksomhet, blandt andre Sølvi Kleiva Ugland fra Askepott-teatret, har han sittet i et interimstyre hvor man har lagt grunnlaget for stiftelsen av dette rådet.
- Vi har gjort en kartlegging av amatørteater/revy-virksomheten i fylket, og vi håper at rundt 40 lag vil møte og være med på å stifte rådet. Det er viktig at det blir en bred mønstring, blant annet for å få den nødvendige finansieringen på plass.

Ressursbank
- Hva skal så et slikt råd drive med?
- Det vil gå mye på generelle råd og veiledning, et sted folk kan henvende seg istedenfor at de skal leke detektiver for å finne ut hvor de kan få svar på eventuelle problemer. Rådet kan samarbeide om kostymer, kjøre kurs i for eksempel sminking samt andre aktiviteter som er av interesse og nytte for dem som driver amatørteatervirksomhet, sier Hognestad.
- Rådet vil også har et tett samarbeide med Agder Teater. Her har man et ønske om desentralisering, og de ønsker et koordinerende organ for å komme i kontakt med lokale aktører. Tidligere hadde Agder Teater en avdeling for amatørteater i Grimstad. Kanskje vi kan ta opp den tråden igjen.
Av konkrete prosjekter kan man blant annet tenke seg å arrangere en barne- og ungdomsteaterfestival annen hvert år for å vise bredden i det arbeidet som gjøres.
Dramamiljøet på Dahlske videregående skole er også sentrale i dette.
- Dette miljøet er en ressurs som vi vil kunne ha stor nytte av. På møtet mandag vil vi få oppleve norgesmestrene i teatersport, Marthe og Nils Petter Mørland, to ungdommer som er kommet fra miljøet på Dahlske, forteller Prestegård, og legger til at rådet også vil jobbe for å videreutvikle dramautdannelsen ved HiA.
Sølvi Kleiva Ugland mener et slikt råd vil være av stor nytte for alle som driver med amatørteater.
- Å ha et sted hvor man kan få ta del i den kompetansen som finnes, er uvurderlig, sier hun.

Grimstad adressetidende

Grimstad adressetidende


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART