Fra orgelkrakken til kongelig heder

Han gikk rett fra orgelkrakken til Kongens fortjenestemedalje i sølv under gudstjenesten i Risør Frikirke søndag. Vi snakker selvfølgelig om 88-årige Mathias Mork, som fikk hederen for sin store, samfunnsnyttige innsats gjennom et langt liv. Selv ble han målløs.


Mathias Mork visste ikke noe som helst hva som var på ferde da han fra orgelkrakken fikk høre at Steinar Johansen i menigheten hadde noe helt spesielt på hjertet denne dagen. Og like etter kom ordfører Lars Lauvhjell inn i kirkerommet med kjede rundt halsen.

Spesielt ærend

- Siden jeg dukker opp ganske uanmeldt her i Frikirka, regner jeg med at dere har skjønt at jeg er ute i et litt spesielt ærend. Det er da også ganske riktig. I dag har jeg det ærefulle oppdrag, på vegne av selveste Kongen, å dele ut H M Kongens fortjenestemedalje i sølv til Mathias Mork. Det er en særdeles velfortjent utmerkelse til en person som har lagt ned en enorm innsats på mange samfunnsområder i Risør gjennom et langt liv. Han er født 14. desember 1916 og er dermed en godt voksen mann som fremdeles er aktiv. Det har alle her i Frikirken kunnet konstatere i dag også, gjennom musikken fra dagens organist. Sånn sett er han en god bekreftelse på at Louis Armstrong hadde helt rett da han en gang sa følgende: - Musikere pensjonerer seg ikke, de slutter når det ikke er mer musikk igjen i dem. Godt at det stadig er musikk igjen i deg, Mathias Mork, sa ordføreren innledningsvis.

Aust-Agder Blad

Aust-Agder Blad


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART