Kulturhuset ble kino

20 års kulturhusdrift ble plutselig historie. 1. juli i år forsvant både navn og logo til Grimstad kulturhus fra kinoannonsene. Plutselig hadde Grimstad på ny fått et etablissement ved navn Grimstad kino, rundt 20 år siden den gamle kinoen i Skolegaten ble revet. Men nå med logoen til en kino i Kristiansand.


Er kulturhuset redusert til en kino som av og til lar byens kulturformidlere bruke en kinosal til teaterforestilling eller konsert? Var det dette noe av det politikerne sa ja til da de overlot til Kristiansand kommunes selskap Kino Sør å drive Grimstad kommunes kulturhus?
For selv om det primært var kinodriften kristiansanderne var interessert i, så fikk de faktisk ansvaret for hele driften av kulturhuset.

Ikke informert
Én ting er at driften ble flagget ut. Men skulle også navnet raderes bort fra folks bevissthet?
- Nei. Navneskifte er ikke med i noen avtale. Dette er gjort uten at vi er blitt informert, sier kommunalsjef Bjørn Kristian Pedersen.
- Dette er noe vi må diskutere med de nye driverne. Slik det er nå, vil jo navnet Grimstad kulturhus forsvinne. Og det var ikke meningen.
På et brukermøte sist onsdag kveld ble dette, pluss en mengde andre pumkter som har vært til irritasjon for brukerne, tatt opp. Og for å holde oss til navneskiftet så ble det påpekt at man hadde brukt 20 år på å bygge opp en merkevare, nemlig Grimstad kulturhus. Så plutselig ble dette slettet med et pennestrøk, uten at eierne ble informert.
- Grimstad kulturhus er barnet vårt, og vi har pleiet det i 20 år, sa Marita Baugstø, Teatrets Venner.
- Dette er et kulturhus som også driver kino, og slik skal det fortsatt være.
Ordfører Svein Harberg var heller ikke enig i navneskiftet.
- Det sitter noen rundt dette bordet som er bekymret. Jeg er også bekymret, sa han.
- Det forventes at man griper fatt i problemene, og vi som kommune vil følge dette opp. Dette er Grimstad kulturhus, og dette kommer vi til å ta en runde på.

Grimstad adressetidende

Grimstad adressetidende


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART