Svikt i konsertinntektene for Da'ene

Sviktende konsertinntekter gjør at LillesandsDa'ene nå søker om 100.000 i kommunalt tilskudd for 2006.


Får vi ikke tilskudd blir konsekvensen at vi må vurdere hvor mange konserter vi vil ha. Alt koster jo penger, så da må det reduseres på noe, sier leder for Da'ene, Kari Berntsen.

Det er særlig to ting som har slått negativt ut for Da'ene i år: Konsertene med Vazelina Bilopphøggers og DDE. De totale utgiftene ved Vazelinas opptreden lå på nær 190.000, av dette var 83.000 artisthonorar. Billettinntektene ble bare på 54.000 kroner og underskuddet dermed 135.000.

«Publikum kjente dessverre ikke sin besøkelsestid,» skriver Berntsen i søknaden til kommunen. Været på utendørskonserten var tørt. Men det hadde regnet tidligere på dagen, noe som kanskje skremte publikum.

DDE-konsertene har tidligere hatt så stort overskudd at Da'ene har fått en finansiell trygghet. I år var man bare lokale samarbeidspartner for den landsomfattende «Folkefesten» som DDE turnerte med. Resultatet var at Da'ene bare sto igjen med 10.000 mot før 100.000.

Til tross for større sponsorstøtte ligger Da'ene an til et underskudd. I fjor lå det på 70.000. Nå anmoder komiteen om at kommunen sponser med mer enn de vanlige 15.000.

Les mer i

Fædrelandsvennen

Fædrelandsvennen


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART