329 000 kroner til musikk i Aust-Agder!

Musikkverkstedordningen (MVO) har nå tildelt mer enn 10 mill kr. til jazz, rock, folkemusikk og verdensmusikk for 2006! I Aust-Agder har vi fått hele 329 000 blanke kroner til ulike tiltak.


Årets tildeling fra MVO (Musikkverkstedordningen) er sluttført. Det er fordelt vel 10 millioner kroner til aktiviteter innenfor rock, jazz, folkemusikk og verdensmusikk.
Det er gitt støtte til 490 tiltak, noe som er ny rekord. Det kom inn ca 950 søknader til MVO 2006. Samlet søknadssum var 36,5 millioner kroner. Søknadene er vurdert av bredt sammensatte fagutvalg og en overordnet styringsgruppe.
Som tidligere år har MVO søkt å ivareta både små og større tiltak, og det er stor spredning i tilskuddsbeløpet. Det er gitt støtte til aktiviteter i over halvparten av landets kommuner. Svalbard har fått to tildelinger, og det er en gledelig økning i antall samiske musikkaktiviteter som er støttet.

MVO har de senere årene disponert en særskilt avsetning til større øvelokaleprosjekter. De tre siste årene har MVO vært en aktiv medspiller i spennende prosjekter i Trondheim, Bergen og Oslo. Den nye regjeringens tilleggsbevilgning satte MVO i stand til å øke den særskilte øvelokalerammen til 2 mill i 2006. Disse midlene vil bli fordelt i løpet av året.

Aust-Agder fikk 329 000 kroner i alt - herav en såkalt Startpakke!
I 2006 har tildelingen til vårt fylke hatt en hyggelig økning - og selv om det var flere gode søknader som ikke nådde opp i år må vi si oss tilfreds med at så mange fikk tilskudd.
De som fikk tilskudd i år er:

Folkemusikk
Folkemusikklaget Bordun kurs med Ånon Egeland 5 000
Folkemusikklaget Bordun innkjøp av fiolin og cello til folkemusikkformål 12 000
Setesdal spelemannslag kurs, Setesdalskappleiken 4 000
Jazz
Agder Ungdomsstorband v/ Sørnorsk Jazzsenter ungdomsstorband 30 000
Arendal Big Band workshop med Fred Sturm 8 000
Gjerstad Storband seminar med eksterne profesjonelle instruktører 8 000
Torungen storband baritonsaksofon 25 000
Rock
Arendal Bluesklubb komplettering av PA, ref felles PA rock/jazz 50 000
Aust- Agder Kulturskoleråd fylkessamlinger, kurs i rytmisk musikk 35 000
Gamlebyen Musikerforening sanganlegg 20 000
Lillesand & Birkland rockeklubb (LBr) lydmikser 4 000
Samarbeidstiltak
Klubb U Startpakka! 75 000
Risør Kunstforum instruktørkostnader, kurs med Tore Bråten 13 000
Verdensmusikk
Det flerkulturelle Arendal kostnader til kursledere 20 000
Gamlebyen Musikerforening congas, bongos, djember etc 20 000

Hva støttes av MVO?
MVO støtter framførings- og øvingsutstyr, opplæring, bygningsmessig tilretteleggelse og ikke personlige instrumenter. Norsk musikkråd administrerer ordningen og musikkrådene i fylkene har oppgaver med bl.a. å kvalitetssikre søknader fra sitt fylke.
Kriterier og fullstendig fylkesvis oversikt over tildelingene finnes på www.mvo.no

Arendal 20/2-06 IHA

Inger H. Aasland


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART