Agder sangerforum stiftet

Torsdag 20. april var 14 representanter for kor som er tilsluttet Norsk sangerforum samlet i Arendal bibliotek. Formålet med møtet var å danne et fylkes-/regionledd for korene i Agder, - og dette lykkes man med.


REFERAT/PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE I
AGDER SANGERFORUM

Biblioteket i Arendal, torsdag 20. april 2006

Til stede:
Birkenes Bygdekor: Caroline Jerdal og Aslaug Moldal
Evje og Hornnes Bygdekor: Britt Andersen og Bjarne Haugjord
Nedenes mix og comp. : Stein Tveite
Storegabet: Silje Hegem og Arnfinn Olsen
Strannakoret: Gunnar Bjørn Solfjeld
Sør-Røster: Tore Braathen
Vegår Vocale: Bente Larsen Hommelsgård og Trond Hartvigsen
Aust-Agder musikkråd: Inger Haugan Aasland
Norsk Sangerforum/
Birkenes Bygdekor: Solfrid Vestøl

Alle korene tilsluttet Norsk Sangerforum i Aust-Agder og Vest-Agder hadde fått invitasjon til møtet. Representanter fra de 7 ovennevnte kor møtte.

Solfrid Vestøl , initiativtaker til møtet, ønsket velkommen og hadde en orientering om bl.a. følgende: Bakgrunn for stiftelsen av NSF, fordeler med å være medlem i NSF, tilbud som NSF har og intensjoner som ligger til grunn for å stifte en distriktsledd. Representanter fra 2 av de tilstedeværende korene deltok i prosjektet til Thomas Caplin, coaching for kor og dirigenter. De kom med en interessant orientering om dette kurset som de absolutt kunne anbefale, og som begeistret de andre deltakerne. Ellers så syntes deltakerne at det var nyttig informasjon ang. NSF som ellers kom fram.

Det ble brukt en del tid på å diskutere seg fram til et vedtak. Men det var en veldig nyttig og nødvendig diskusjon hvor bl.a. følgende ble tatt opp: Hvilken funksjon skal et distriktsledd ha, hva slags behov har korene, hvilke funksjoner kan ikke Aust-Agder musikkråd gjøre osv.

Aktiviteter som bare gjelder for kor og dirigenter er et distriktsledd oppgave, samt at det er lettere å søke om aktivitetstilskudd fra fylket når en har distriktsledd. Fra Aust-Agder musikkråds representant ble det poengtert at utvalget/styret skal få den nødvendige hjelp og støtte til søknader, regnskap, lønnsutbetalinger til innleidde kursholder osv + søknad om etableringstilskudd fra fylket. Et utvalg får også ansvar for å koordinere delegater til ulike møter (for eksempel landsmøte i NSF, årsmøte i Aust-Agder musikkråd og Arendal Korfestival) og styre (for eksempel landsstyre i NSF, styret i Aust-Agderm musikkråd og Arendal Korfestival).

Det ble enighet om at det blir innkalt til distriktsmøte for alle medlemmene tilsluttet Agder Sangerforum, i allfall en gang i året. Allerede til høsten vil det bli kurs i emnet tilskuddsordninger med studierektor i Aust-Agder musikkråd Inger Haugan Aasland som kursholder. Denne type kurs synes korene vil være interessant og nyttig. Det er viktig å vite hva slags tilskuddsordninger som korene kan benytte seg av.


VEDTAK
Følgende vedtak ble fattet i forbindelse med stiftelsen av Agder Sangerforum:

Organisasjon
- Agder Sangerforum ble stiftet 20. april 2006
- Agder Sangerforum skal være et interesseforum for medlemmer og dirigenter i Norsk Sangerforum i Agder
- et arbeidsutvalg som ivaretar og koordinerer ulike interessefelt for korene i Norsk Sangerforum i Agder

Økonomi
Agder Sangerforum har ingen medlemskontingent, men skaffer økonomi eksternt.

Sammensetning
- Agder Sangerforums arbeidsutvalg består av 3 personer valgt av medlemskorene. Funksjonstiden er 2 år.

Agder Sangerforums arbeidsutvalg består f.o.m. 20. april 2006 av:
Leder: Bjarne Haugjord, Evje og Hornnes Bygdekor (valgt for 2 år)
Styremedlem: Britt Andersen, Evje og Hornnes Bygdekor (valgt for 2 år)
Styremedlem: Solfrid Vestøl, Birkenes Bygdekor (valgt for 1 år)

Arendal, 20. april 2006

Solfrid Vestøl og Caroline Jerdal Bjarne Haugjord
referenter leder i Agder Sangerforum

Inger Haugan Aasland


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART