Arendal er en kreativ by

Kulturlivet i Arendal er inne i en svært positiv utvikling. Det mener Mats Aronsen i en ny forskningsrapport.I Arendal jobber omkring 3,8 prosent av de sysselsatte innefor kreative næringer. Dette er sammenlignet med landet for øvrig, og Aronsen mener dette er gode tall for byen. Med kreativ sektor menes arbeid som reklame, arkitektur, bibliotek, design, kunsthåndverk, TV/radio, og musikk.

Aronsen har gjennomført kartleggingen av de kreative næringer og en vurdering av det kreative potensialet i Arendal sammen med Agderforskning. Arbeidet er utført på oppdrag fra Arendal kommune.

Agderposten

Agderposten


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART