Kultur i medvind

Torsdag 9. mars inviterer Aust-Agder fylkeskommune til konferanse med fokus på kulturformidling. Konferansen er en del av planarbeidet for Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder, og er en opp- følging av oppstart- konferansen i april 2005.


STRATEGISK PLAN FOR KULTURFORMIDLING I AUST-AGDER

"Kultur i medvind" er konferanse nr to i forbindelse med en planprosess igangsatt av Fylkesutvalget i Aust-Agder, for å lage strategisk plan for kulturformidling. Planen skal bli et verktøy med klare prioriteringer og mål, og skal være en handlingsplan for hele fylket. Fylkesplan for Aust-Agder har visjonen "Aust-Agder - førstevalget". Planen har et sterkt fokus på kultur, og inneholder vedtak om å lage en strategisk plan for kulturformidling. Planprosessen skal involvere bredt i kulturmiljøene i Aust-Agder, og sikre at sentrale problemstillinger fra forskjellige deler av kulturfeltet kommer med i plandokumentet.

Det er satt ned en prosjektgruppe som samlet har stor kompetanse på kulturformidling, og som har sin bakgrunn i forskjellige deler av kunst- og kulturmiljøet i Agder. Aust-Agder musikkråd er bl.a. representert i prosjektgruppa.

Alle møter i prosjektgruppa er åpne, og blir avertert på Aust-Agder bibliotek og kulturformidlings nettside http://www.aabk.no

Prosjektansvarlig: Fylkeskultursjef Per Norstrøm
Prosjektleder: Fylkesbiblioteksjef Randi Nilsen

Aust-Agder - førstevalget

iha


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART