Kulturpris til brødre

Brødrene Tormod og Per Gunnar Knutson har mottatt hver sin kulturpris i Birkenes for sitt mangeårige engasjement i bygdas musikkliv.


Det var under en høytidelighet i Birkeneshallen på selveste nasjonaldagen at de to brødrene fikk tildelt kulturprisen. De to musikalske brødrene debuterte i korpsmiljøet i 1956, og har siden vært både aktive musikanter, men også dirigenter og ledere.
Kommunens kulturpris har opp gjennom årene blitt delt ut til mennesker som over mange år har gjort kommunen til et godt sted å leve i.
Kulturprisen brødrene Tormod og Per Gunnar Knutson fikk på 17. mai henger svært høyt. Spesielt er det i år at det er to personer som mottar hver sin kulturpris. Men oppvekst -og kulturutvalget, som er jury, klarte ikke å skille innsatsen de to har lagt ned for musikklivet i bygda.
Per Gunnar Knutson startet i guttemusikken ni år gammel, og har vært aktiv i korpsbevegelsen på Birkeland i nærmere 40 år. Han er en stor sosial miljøskaper innenfor hele korpsbevegelsen i bygda, og har inspirert utallige unge musikanter til å oppleve gleden ved å øve og spille sammen.
Tormod Knutson startet i musikken samme år som broren, og spiller ennå klarinett. På det meste var det 76 musikanter med i juniorkorpset under hans ledelse. Og han stiller ennå opp på kulturarrangementer når han blir spurt.
Men de to brødrene var ikke alene om å få tildelt heder og ære i Birkeneshallen på 17. mai. Nils Tveide fikk Kulturblomsten for 2006 for sitt gode engasjement i forbindelse med seniortrimturer og merking av løyper. Geir Ellingsen mottok også Kulturblomsten på vegne av Panikkfestivalen.
Kulturprisen var i år et maleri av den lokale kunstneren Svenn Hansen, mens kulturblomstvinnerne fikk et spesiallaget keramikkfat av den lokale brukskunstneren Anne Marie Trædal fra Svaland.

Les i

Agderposten

Agderposten


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART