Mer penger til aktiviteter innen rock, jazz, folkemusikk og verdensmusikk!

Etter et påslag på 2,5 millioner kroner i forslaget til neste års statsbudsjett kan MVO neste år fordele nær 15 millioner kroner til aktiviteter innen rytmisk musikk.MVO (Musikkverkstedordningen) støtter utstyr til øvings- og framføringslokaler, avgrenset opplæring/kortere kurs, bygningsmessig tilrettelegging og ikke-personlige instrumenter. MVO har i praksis en klar ungdomsprofil, men ingen reell aldersgrense.

Alle mer eller mindre organiserte sjangerrelaterte miljøer kan søke. MVO støtter demokratisk funderte aktiviteter og miljøer, men det kreves ingen formell organisering.

MVO har ikke anledning til å støtte drift (løpende husleie, fast lønn etc). MVO støtter heller ikke kommersielle tiltak, skoleinterne prosjekter, enkeltband (unntatt storband) eller personlige tiltak. MVO unngår også å støtte formål som faller inn under andre støtteordninger. Men ordningen er åpen for nytenking - ta gjerne kontakt med MVO på telefon eller e-post dersom dere har et grensesprengende prosjekt på gang.

MVO er en kulturstøtteordning der musikken står i sentrum. Ordningen administreres av Norsk musikkråd. Søknadsfrist er 15. november.

Søknadsskjema, både ONLINE og papirskjema i PDF, er nå tilgjengelig på www.mvo.no
Papirskjemaet kan dessuten fås tilsendt ved å kontakte Aust-Agder musikkråd
tlf 37 00 55 47, som også kan gi ytterligere opplysninger.

STARTPAKKA VIDEREFØRES I 2007!
De to siste årene har MVO gjennomført en prøveordning med et tiltak kalt Startpakka! Formålet er å åpne for etableringsstøtte til aktører med et tilsynelatende godt potensial, men uten relevant bakgrunn. De fleste av de til sammen 30 startpakketildelingene så langt synes å ha løst ut gode aktiviteter, og derfor videreføres denne også i år. Startpakka kan "bygges" innenfor både for rock, jazz, folke- musikk, verdensmusikk og hip hop/elektronisk.
Mer om Startpakka! på www.mvo.no

Vi anbefaler søkerne om å studere retningslinjene som står forklart på websida nøye før utfylling av søknadsskjemaet. Mangelfulle søknader kan ikke påregne tilskudd.

Det er ikke noe i veien for at søkere som har fått tilskudd tidligere år også kan søke i
2007.

IHA


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART