Nytt deltidsstudium i kulturformidling og ledelse

Høgskolen i Telemark, Bø, tilbyr fra høsten 2006 et nytt fleksibelt deltidsstudium i kulturformidling og ledelse, det tidligere musikk- og kulturadministrasjon.


Temaer i studiet er:

  • Kulturadministrasjon og ledelse
  • Kulturopplæring
  • Kulturarrangering

Søknadsfrist er 1.mai 2006

For mer informasjon og søknadsskjema:
Se www.hit.no/kultur
eller ta kontakt med Birgit Norendal på telefon 3595 2613
E-post: Birgit.Norendal@hit.no

Studiet er delt i to moduler:

Modul I 3489: Kultur - og musikkadministrasjon (30 studiepoeng)
Modul II 3494: Kultur og leiing (30 studiepoeng)

Modul I som igangsettes fra høsten 2006 tar utfordringen kulturadministratorer møter i dagens kulturliv. Temaer er:

  • kultur og administrasjon basert på tverrfaglig arbeid innen musikk - og kulturadministrasjon og innføring i kulturteori
  • formidling av kultur: konsert- og kulturarrangering
  • personaladministrasjon
  • sponsing og økonomi
  • forvaltning
  • kulturliv, organisasjoner og støtteordninger


Modul II, som igangsettes høsten 2007, har hovedfokus på kultur og ledelse og er andre og avsluttende del av dette lederstudiet innen kulturarbeid. Påbygningsenheten gir innføring i klassisk lederteori, management og coaching og kulturelle ledelsesverktøy.

Studiet vil være aktuelt for folk fra mange forskjellige sider av kulturlivet. Studiet retter seg mot ansatte i kommunal og fylkeskommunal kultursektor, mot private og offentlige musikk- og kulturinstitusjoner og -organisasjoner og mot arrangører. Studiet vil også være relevant for folk med kunstnerisk og/eller pedagogisk bakgrunn og for de som arbeider med informasjon og formidling generelt.

Studiet er lagt opp slik at det er mulig å kombinere studiet med fulltidsarbeid med bare fire samlingsuker i Bø i løpet av to semestre. Innkvartering på campingplass er rimelig med høy standard. Det sosiale miljøet på samlingene er gode med felles middag. Kulturstudiene i Bø har ført til nye spennende kulturnett som studentene selv skaper på fritiden. Og mange av de tidligere studentene er i dag langt fremme i det offentlige kulturbildet.

Fagansvarlig for studiet er Bjørn Kvist, tlf. 35026522,
e-post:bjorn.kvist@hit.no


Jon G. Olsen - admin


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART