Plan for kulturformidling

Forslag til strategisk kulturformidlingsplan for Aust-Agder har i høst vært ute til høring. Nå er det fylkestingets tur å behandle planen og vi venter nå spent på hva planen vil gi av konkrete resultater bl.a. i fylkeskommunens budsjetter. Vi håper at Aust-Agder blir førstevalget for framtidas musikere og kunstnere!


Strategisk kulturformidlingsplan for Aust-Agder

En prosjektgruppe, bredt sammensatt av representanter for ko