Plan for kulturformidling

Forslag til strategisk kulturformidlingsplan for Aust-Agder har i høst vært ute til høring. Nå er det fylkestingets tur å behandle planen og vi venter nå spent på hva planen vil gi av konkrete resultater bl.a. i fylkeskommunens budsjetter. Vi håper at Aust-Agder blir førstevalget for framtidas musikere og kunstnere!


Strategisk kulturformidlingsplan for Aust-Agder

En prosjektgruppe, bredt sammensatt av representanter for kommuner, kulturinstitusjoner og kulturliv, har utarbeidet et forslag til strategisk kulturformidlingsplan for Aust-Agder. Planen har nå vært til høring og kulturlivet venter nå spent på hva planen vil gi av konkrete resultater bl.a. i fylkeskommunens budsjett for 2007.

Kulturaktivitet er en forutsetning for "det gode liv". I fylkesplanen for Aust-Agder heter det bl.a.: "Det må legges vekt på at det er tilgang til gode kulturopplevelser i hele fylket. Gode kulturopplevelser er særlig viktig for barn og unge - som basis for videre liv."

Fylkesutvalget i Aust-Agder vedtok i 2004 å sette i gang arbeidet med strategisk plan for kulturformidling.

En prosjektgruppe, bredt sammensatt av representanter for kommuner, kulturinstitusjoner og kulturliv, har utarbeidet et forslag til strategisk kulturformidlingsplan for Aust-Agder. Fem ad hoc-utvalg har levert delinnstillinger til følgende tema:

· Framtidsrettet satsing for kunstnerne i landsdelen

· Festivalutvikling

· Den kulturelle skolesekken

· Folkebibliotekenes rolle i kulturformidlingen

· Kultur som næring.

Du finner mer info om planen her http://www.aa-f.kommune.no/?pageid=2093&pubid=15800

Her kan du også laste ned hele planen.

Inger H. Aasland


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART