Skal lære mere kultur

Skoler i fem kommuner i Aust-Agder er plukket ut til et statlig pilotprosjekt for å gi flere elever et bedre kulturtilbud.


Fra høsten skal grunnskoleelever i 40 skoler i Aust-Agder dermed få et bedre kulturtilbud.

Gjennom den statlige organisasjonen "Musikk i skolen" er fem kommuner plukket ut i et to-årig pilotprosjekt som skal danne grunnlaget for hvordan norske elever i framtida skal oppleve kulturformidling.

Barn og ungdom på teater- og musikkscenene kommer til å bli et mer vanlig syn i Aust-Agder de nærmeste årene. For kommende høst sparkes det toårige pilotprosjektet "Helhet skole og kultur" i gang i de fem kommunene Grimstad, Tvedestrand, Risør, Froland og Birkenes.

Poenget er å få kommunes kulturelle krefter til å jobbe sammen, ifølge Alexander Krohg Plur, som er generalsekretær i den statlige organsisasjonen med navnet "Musikk i skolen"

En skole som har levd med dette prosjektet i et par år allerede er Eide skole i Grimstad.

Prosjektleder Sølvi Kleiva Ugland forteller at elever fra Dahlske videregående skole med spesialfelt musikk, dans og drama har blitt engasjet som grunnskoleelevenes lærere.

Og det ligger penger i skuffen. Gjennom "frifondmidler" kan prosjektene i de enkelte kommuner få tilført inntil en halv million kroner hvert år, ifølge generalsekretær Krogh Plur. Og kommunenes egen inngangsbillett er 250.000 kroner.

NRK Sørlandet

NRK Sørlandet


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART