Søk om støtte fra Instrumentforndet nå!

Endelig er det etablert en tilskuddsordning for kjøp av instrumenter for skolekorps. Potten for 2006 er på 2,5 millioner kroner. Korpsnett Norge vil oppfordre alle skolekorps til å søke om penger til innkjøp av nye instrumenter. Søknadsfrist er 15. oktober 2006.


Søk om støtte fra Instrumentfondet nå!
Endelig er det etablert en tilskuddsordning for kjøp av instrumenter for skolekorps. Potten for 2006 er på 2,5 millioner kroner. Korpsnett Norge vil oppfordre alle skolekorps til å søke om penger til innkjøp av nye instrumenter. Søknadsfrist er 15. oktober 2006!

MÅLGRUPPE
Instrumentfondet er tilgjengelig for alle skolekorps. Med skolekorps menes musikkorps hvor medlemmene er inntil 19 år gamle. Generasjonskorps og amatørkorps kan ikke søke midler fra Instrumentfondet.

HVA KAN DET SØKES STØTTE TIL?
Gjennom Instrumentfondet kan man søke midler til innkjøp av instrumenter. Kravet er at instrumentene blir / ble kjøpt i perioden 1. januar til 31. desember 2006.

HVA KAN MAN IKKE SØKE STØTTE TIL?
• Instrumenter kjøpt før 1. januar 2006
• Reparasjon av instrumenter
• Noter, uniformer og annet korpsutstyr

Korps som søker om midler, skal kunne dokumentere at instrumentene blir kjøpt til bruk i korpset. Man kan ikke søke om midler på vegne av andre korps. Enkeltpersoner kan heller ikke søke om midler.

HVORDAN SØKE STØTTE - HVOR SKAL SØKNADEN SENDES?
Alle søkere skal fylle ut eget søknadsskjema. Skjemaet returneres innen fristen til NMF, Postboks 674 Sentrum, 5807 Bergen. Ved behandling av søknad, vil disse bli vurdert ut fra behov synliggjort i søknaden. Det er derfor viktig at korpset gir en kort beskrivelse av hvilke behov de har for instrumenter på nåværende tidspunkt, legger ved en oversikt over hvilke instrumenter som kjøpes inn, og hvor mye disse vil koste.

KRAV TIL SØKNADEN
Søknader skal være skrevet på fastsatt søknadsskjema, være datert og ha original underskrift. Av søknadsskjemaet fremgår de krav som gjelder for søknaden. Alle nødvendige vedlegg skal følge søknaden.

SØKNADSFRIST 15. OKTOBER 2006
Søknader som ikke er levert eller poststemplet innen fristen, vil ikke bli behandlet.

/share/mime/48/pdf.png Søknadsskjema
(soknadsskjema_Instrumentfond_for_skolekorps.pdf, 299kB)

Korpsnett Norge


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART