Sørnorsk Jazzsenter støtter jazz på Sørlandet

Sørnorsk Jazzsenter ønsker å utvikle jazzen i landsdelen. Jazzklubber, festivaler, jazzmusikere, unge jazztalenter, publikum mfl. nyter godt av senterets aktivitetstilbud og tilskudds-midler som lyses ut i disse dager.


Sørnorsk Jazzsenter er et regionalt formidlings- og servicesenter for jazz med Agderfylkene som arbeidsområde. Sørnorsk Jazzsenter har som formål å formidle jazz og beslektede musikkformer bl.a. i form av konserter, samt å spre kunnskap om og øke forståelsen og interessen for denne typen musikk på Sørlandet. Senteret tilrettelegger for formidling av jazz på et høyt kunstnerisk nivå til et bredt publikum gjennom turné- og konsertvirksomhet. Stimulering til konsertproduksjon lokalt, styrking av det profesjonelle utøvermiljøet på Sørlandet, opplæringstilbud for ungdom, støttefunksjoner for regionens arrangører og utøvere, informasjonsvirksomhet samt rådgivende virksomhet er viktige arbeidsfelt.

Mer enn 400.000 kroner til jazzen på Sørlandet
I slutten av februar gikk det ut brev med info om ulike tilskuddsordninger som senteret disponerer til alle klubber, festivaler, storband, musikere og andre som er tilknyttet Sørnorsk Jazzsenter. Tilskuddsordningene omfatter klubb- og konsertstøtte, festivalstøtte, tilskudd til pedagogiske tiltak og ad hoc støtte som kan søkes om hele året. I tillegg til dette organiserer jazzsenteret miniturneer som selges sterkt subsidiert til klubbene. Og sist, men ikke minst, driver senteret Agder Ungdomsstorband, arrangerer ungdomsmønstringa "Framtida i norsk jazz" og støtter Rytmisk sommerskole, - og disse er viktige tilbud for landsdelens unge talenter. Mer enn 400.000 kroner er satt av til nevnte aktiviteter i 2006.

Nytt i 2006: Promo-CD for jazzmusikere på Sørlandet
Styret i Sørnorsk Jazzsenter har et ønske om å utgi en egen CD med presentasjon av jazz på Sørlandet. En slik CD vil foruten å dokumentere aktiviteten på Sørlandet, kanskje også være til hjelp for musikere/band i deres bookingarbeid. Det finnes ikke mye dokumentasjon om jazzaktiviteten på Sørlandet opp gjennom tidene og dette ønsker vi å rette på. Styret ønsker at CD'en skal åpne for alle typer konstellasjoner/band som presenterer ulike varianter innenfor jazzsjangeren. Bandene må ha tilknytning til Sørlandet, være aktive i dag og musikken representativ for dagens uttrykk.

Agder ungdomsstorband forbereder konserter
Helgen 24. - 26. mars har Agder ungdomsstorband seminar på Dahlske videregående skole der de skal jobbe med nytt repertoar til konserter. Bandet som består av 18 svært talentfulle ungdommer fra hele Agder, holder et høyt musikalsk nivå bl.a. takket være inspirerende ledelse og instruksjon av profesjonelle jazzmusikere og musikkpedagoger fra Agder. Bandet gir konserter 22. og 23. april.

Ønsker du mer info? Kontakt Sørnorsk Jazzsenter
v/ Inger Haugan Aasland - daglig leder tlf. 37 00 55 48

Inger Haugan Aasland


Kontakt oss

Aust-Agder musikkråd
Postboks 240
4802 Arendal

E-post: aust-agder(a)musikk.no
Tlf 37 00 55 48

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART